16 maj 2018 06:00

16 maj 2018 06:00

Flera skäl till euron

Insändare

Riksbankens misshandel av den svenska kronan aktualiserar frågan om lämpligheten i en egen penningpolitik. Riksbanken har bestämt sig för att lyfta inflationen till varje pris. Ett smidigt sätt är att pressa kronvärdet och därigenom importera inflation.

Ett lågt kronvärde är kortsiktig mumma för vissa exporttunga verksamheter men problematiskt för så många fler. Att konkurrera med en artificiellt låg valuta är nämligen fusk och innebär att verksamheter kan luta sig tillbaka istället för att innovera sig. Produktivitetsutvecklingen hämmas då. Sen har vi alla de importerande företag som trots högre inköpspriser i utländsk valuta inte kan höja sina priser. Särskilt mindre underleverantörer till industri- och verkstadsjättarna betalar detta pris. Men oavsett kronans svaghet eller styrka utgör enbart dess litenhet en risk. Risk är en kostnad i sig, när köpande eller säljande företag inte vet vad slutpriset kommer bli. Det är också sant att utländska investerare svårligen kan räkna på sin investering när kronan skvalpar. Då är det tryggare att satsa pengarna i euro, dollar eller någon annan världsvaluta.

Det kostar på att stå utanför eurogemenskapen, framförallt politiskt men helt uppenbart även ekonomiskt.

Sivert Aronsson

Göteborg

Ett lågt kronvärde är kortsiktig mumma för vissa exporttunga verksamheter men problematiskt för så många fler. Att konkurrera med en artificiellt låg valuta är nämligen fusk och innebär att verksamheter kan luta sig tillbaka istället för att innovera sig. Produktivitetsutvecklingen hämmas då. Sen har vi alla de importerande företag som trots högre inköpspriser i utländsk valuta inte kan höja sina priser. Särskilt mindre underleverantörer till industri- och verkstadsjättarna betalar detta pris. Men oavsett kronans svaghet eller styrka utgör enbart dess litenhet en risk. Risk är en kostnad i sig, när köpande eller säljande företag inte vet vad slutpriset kommer bli. Det är också sant att utländska investerare svårligen kan räkna på sin investering när kronan skvalpar. Då är det tryggare att satsa pengarna i euro, dollar eller någon annan världsvaluta.

Det kostar på att stå utanför eurogemenskapen, framförallt politiskt men helt uppenbart även ekonomiskt.

Sivert Aronsson

Göteborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.