13 feb 2018 06:00

13 feb 2018 10:44

Kritiserar ett högt pris

Replik.:

Angående domen i Förvaltningsrätten.

För det första vill jag meddela att jag inte har något emot att det byggs lägenheter i den aktuella fastigheten. Min invändning är att priset för fastigheterna var allt för höga och satte Mariehus i en ekonomisk prekär situation. Senare information om en av fastigheternas tillstånd har ju inte motsagt den uppgiften. Förvaltningsrättens dom har inte fått mig att ändra uppfattning, Den är så dåligt formulerad så jag kommer att överklaga den.

Det vore klädsamt från kommunledningen att vara lite försiktiga i sina uttalanden och invänta den fortsatta processen. Dessutom tror jag att kommunledningen har insett att affären är riktigt dålig.

Per Rosengren, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Mariestad.

Angående domen i Förvaltningsrätten.

För det första vill jag meddela att jag inte har något emot att det byggs lägenheter i den aktuella fastigheten. Min invändning är att priset för fastigheterna var allt för höga och satte Mariehus i en ekonomisk prekär situation. Senare information om en av fastigheternas tillstånd har ju inte motsagt den uppgiften. Förvaltningsrättens dom har inte fått mig att ändra uppfattning, Den är så dåligt formulerad så jag kommer att överklaga den.

Det vore klädsamt från kommunledningen att vara lite försiktiga i sina uttalanden och invänta den fortsatta processen. Dessutom tror jag att kommunledningen har insett att affären är riktigt dålig.

Per Rosengren, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Mariestad.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.