07 dec 2017 06:00

07 dec 2017 06:00

Respekten för myndigheter minskar

Insändare: Östen

Översitteri. Hela Sverige skall leva heter det, men varje dag fattar myndigheter runtom i Sverige beslut som trampar på de som lever och verkar på landsbygden.

Nu senast hos oss med historien om den lilla kanalen, som muddrats vid sjön Östen och där dessutom markägaren anlade ett litet bryggdäck, där det tidigare funnits en brygga. Det är förskräckligt att läsa om det mydighetsöversitteri som Länsstyrelsen ägnar sig åt! Riv bryggan och lägg tillbaka muddringsmassorna! Trots att området tillhör markägaren.

Sedan gör Kristina Höök Patriksson ett närmast olympiskt uttalande ”Regelverket skall följas oavsett vad opinionen tycker”.

Opinionen är ingen grå massa. Det är människor av kött och blod, som vill bo kvar och verka i sin hembygd utan onödigt klåfingeri från myndigheter. Enligt vår mening leder varje liknande beslut till att respekten för myndigheter bara minskar.

RoB

Nu senast hos oss med historien om den lilla kanalen, som muddrats vid sjön Östen och där dessutom markägaren anlade ett litet bryggdäck, där det tidigare funnits en brygga. Det är förskräckligt att läsa om det mydighetsöversitteri som Länsstyrelsen ägnar sig åt! Riv bryggan och lägg tillbaka muddringsmassorna! Trots att området tillhör markägaren.

Sedan gör Kristina Höök Patriksson ett närmast olympiskt uttalande ”Regelverket skall följas oavsett vad opinionen tycker”.

Opinionen är ingen grå massa. Det är människor av kött och blod, som vill bo kvar och verka i sin hembygd utan onödigt klåfingeri från myndigheter. Enligt vår mening leder varje liknande beslut till att respekten för myndigheter bara minskar.

RoB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.