05 dec 2017 06:00

05 dec 2017 06:00

Reformerna gynnar Mariestad

Insändare: Politik

Utveckling. Sveriges ekonomi är urstark, överskottet 2018 förväntas bli stort, ca 40 miljarder som ska användas till nya reformer och dessutom finns pengar till avbetalning av statsskulden.

Reformer som exempelvis höjt barnbidrag, sänkt pensionärsskatt, stärkt förlossningsvård, satsning på psykiatrin för minskad psykisk ohälsa, fler poliser, jämlikare skola och klimatsatsningar för minskat koldioxidutsläpp med mera.

Arbetslösheten sjunker och sysselsättningsgraden ökar vilket tryggar välfärden i Sverige. Regeringen satsar på yrkesutbildningar inom bristyrken vilket är mycket viktigt för företagens framtid och utveckling samt på extratjänster inom kommun, landsting och staten för de som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. I Mariestad har vi nu ca 30 personer anställda genom extratjänst.

Socialdemokraternas mål är ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet vilket skapar förutsättningar till ett tryggare Sverige.

Reformerna gynnar givetvis oss i Mariestad när barnfamiljer, pensionärer får mer pengar i plånboken till att använda i stadens affärsliv. Personer som blir anställda är också vinnare ekonomiskt men främst genom höjd självkänsla och livskvalité att ha ett jobb att gå till

Leif Udéhn

Socialdemokraterna

Mariestad

Reformer som exempelvis höjt barnbidrag, sänkt pensionärsskatt, stärkt förlossningsvård, satsning på psykiatrin för minskad psykisk ohälsa, fler poliser, jämlikare skola och klimatsatsningar för minskat koldioxidutsläpp med mera.

Arbetslösheten sjunker och sysselsättningsgraden ökar vilket tryggar välfärden i Sverige. Regeringen satsar på yrkesutbildningar inom bristyrken vilket är mycket viktigt för företagens framtid och utveckling samt på extratjänster inom kommun, landsting och staten för de som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. I Mariestad har vi nu ca 30 personer anställda genom extratjänst.

Socialdemokraternas mål är ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet vilket skapar förutsättningar till ett tryggare Sverige.

Reformerna gynnar givetvis oss i Mariestad när barnfamiljer, pensionärer får mer pengar i plånboken till att använda i stadens affärsliv. Personer som blir anställda är också vinnare ekonomiskt men främst genom höjd självkänsla och livskvalité att ha ett jobb att gå till

Leif Udéhn

Socialdemokraterna

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.