15 nov 2017 06:00

15 nov 2017 06:00

Varför följer man inte experternas råd?

Insändare: Stadsbad

Sjöstaden. ”Under asfalten finns en strand” - 1:a pris i en allmän arkitekttävling 2006.

Så benämndes det vinnande bidraget i en arkitekttävling för Mariestads hamn- och strandområde, inlämnat av Contekton-Heineman Arkitekter i samarbete med AIM Architects.

Dessvärre tycks beslutsfattarna i kommunen veta bättre hur nämnda område skall utformas, och har de facto ej tagit till sig särskilt mycket av det väl genomarbetade bidraget.

Kommunens ”gestaltning” går allt som oftast stick i stäv med vad erfaren expertis presenterat. Bilden som illustrerade tänkt utformning, visar hur den Östra småbåtshamnen flyttats till Katthavsviken och en smal kanal genom den sk Piren ger vattnet en ökad cirkulation i Karlsholmeviken som är öppen utåt Mariestadsfjärden.

Småbåtshamnen är i dag kvar och stänger in vattnet i viken med sin ca 300 meter långa vågbrytare mot öster. Den intensiva båttrafiken ut och in till sina angöringsplatser, med motorer som näppeligen är fria från miljöstridiga utsläpp, påverkar ej osannolikt vattenkvaliteten negativt. Den förhärskande vindriktningen från väster trycker dessutom in ytvatten mot den planerade sandstranden från utsläpp i Mariestadssjön kommande från reningsverket. Sådant ´rent vatten´ dracks symboliskt av den som invigde nya reningsverk för ej så länge sedan, men knappast i dag när det visat sig att reningsverken har stora svårigheter att rena avloppsvattnet från allehanda läkemedelsrester. Det bruna vattnet från Tidan synes även ofta upptryckt mot stranden från utloppet och bort mot Snapen och Säbyviken.

Att fortsatt planera för ett sk urbant stadsbad synes vara ytterst naivt och obegåvat, med nuvarande utforming av området. Vi kunde läsa i MT:s artikel ”Guldet blev till sand”, kommentaren från Johan Abrahamsson ”- Vad säger du!? Det här känner jag inte alls till.” gällande tjänstemännens skrivelse om den undermåliga vattenkvaliteten och tankar om att stänga av den lilla ´sandplätten´ där dessutom sanden försvinner ut i viken beroende på höga vattenstånd.

För att lyckas med att anlägga ett urbant stadsbad vid Karlholmestranden under rådande omständigheter med småbåtshamnen kvar, skulle strandremsan kunna vallas in med en barriär från upptagningsrampen och rakt över viken mot Karlsholme, som på så vis skapar en skyddad strand, byggt på det vinnande tävlingsbidraget. En reningsanläggning byggs och det renade vattnet släpps ut via ett vattenspel likt det som tidigare fanns ute i viken, med belysta vattenkaskader av varierande höjd.

Det var skamligt att ej reparera det tidigare havererade vattenspelet, som under många år låg kvar på land längst ut på piren.

Ett nytt vattenspel skulle kunna utformas som musikfontän, där vattnet sprutas upp i takt med klassisk musik.

Visst är väl en sådan investering ett måste för en SJÖSTAD värd namnet bäste Abrahamsson, så att alla turister som parkerat sin husbil på piren och alla vi skattebetalare kunde samlas kvällstid på gräsytan och i utplacerade permanenta soffor njuta av tillställningen.

”Ytterst tveksam betraktare av kommunens ´gestaltningar´ i vår sjönära stad, där stor del av hamnens pir belagts med svart tjock asfalt i stället för naturligt gräs och sand”

Så benämndes det vinnande bidraget i en arkitekttävling för Mariestads hamn- och strandområde, inlämnat av Contekton-Heineman Arkitekter i samarbete med AIM Architects.

Dessvärre tycks beslutsfattarna i kommunen veta bättre hur nämnda område skall utformas, och har de facto ej tagit till sig särskilt mycket av det väl genomarbetade bidraget.

Kommunens ”gestaltning” går allt som oftast stick i stäv med vad erfaren expertis presenterat. Bilden som illustrerade tänkt utformning, visar hur den Östra småbåtshamnen flyttats till Katthavsviken och en smal kanal genom den sk Piren ger vattnet en ökad cirkulation i Karlsholmeviken som är öppen utåt Mariestadsfjärden.

Småbåtshamnen är i dag kvar och stänger in vattnet i viken med sin ca 300 meter långa vågbrytare mot öster. Den intensiva båttrafiken ut och in till sina angöringsplatser, med motorer som näppeligen är fria från miljöstridiga utsläpp, påverkar ej osannolikt vattenkvaliteten negativt. Den förhärskande vindriktningen från väster trycker dessutom in ytvatten mot den planerade sandstranden från utsläpp i Mariestadssjön kommande från reningsverket. Sådant ´rent vatten´ dracks symboliskt av den som invigde nya reningsverk för ej så länge sedan, men knappast i dag när det visat sig att reningsverken har stora svårigheter att rena avloppsvattnet från allehanda läkemedelsrester. Det bruna vattnet från Tidan synes även ofta upptryckt mot stranden från utloppet och bort mot Snapen och Säbyviken.

Att fortsatt planera för ett sk urbant stadsbad synes vara ytterst naivt och obegåvat, med nuvarande utforming av området. Vi kunde läsa i MT:s artikel ”Guldet blev till sand”, kommentaren från Johan Abrahamsson ”- Vad säger du!? Det här känner jag inte alls till.” gällande tjänstemännens skrivelse om den undermåliga vattenkvaliteten och tankar om att stänga av den lilla ´sandplätten´ där dessutom sanden försvinner ut i viken beroende på höga vattenstånd.

För att lyckas med att anlägga ett urbant stadsbad vid Karlholmestranden under rådande omständigheter med småbåtshamnen kvar, skulle strandremsan kunna vallas in med en barriär från upptagningsrampen och rakt över viken mot Karlsholme, som på så vis skapar en skyddad strand, byggt på det vinnande tävlingsbidraget. En reningsanläggning byggs och det renade vattnet släpps ut via ett vattenspel likt det som tidigare fanns ute i viken, med belysta vattenkaskader av varierande höjd.

Det var skamligt att ej reparera det tidigare havererade vattenspelet, som under många år låg kvar på land längst ut på piren.

Ett nytt vattenspel skulle kunna utformas som musikfontän, där vattnet sprutas upp i takt med klassisk musik.

Visst är väl en sådan investering ett måste för en SJÖSTAD värd namnet bäste Abrahamsson, så att alla turister som parkerat sin husbil på piren och alla vi skattebetalare kunde samlas kvällstid på gräsytan och i utplacerade permanenta soffor njuta av tillställningen.

”Ytterst tveksam betraktare av kommunens ´gestaltningar´ i vår sjönära stad, där stor del av hamnens pir belagts med svart tjock asfalt i stället för naturligt gräs och sand”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.