11 nov 2017 06:00

11 nov 2017 06:00

Den bortglömda kulturskatten

Insändare: Karleby med kyrkplatsen

Karleby. Enligt kommunens hemsida börjar vår historia på 1500- talet med orden Citat: ” Mariestad- pärlan med lång historia”. Därefter kommer beskrivningen av Gustav Vasa och hans son Hertig Karl. Mycket märkligt !?

Hur långt tillbaka vår historia sträcker sig kan man aldrig riktigt veta men bebyggelse från 700- talet påträffades vid Kapellgärdets utgrävningar 1987- 89. Kyrkan, en av de första i landet grävdes också fram. Den är daterad till omkring år 1000 och kopplas därmed till det vikingatida samhällets övergång till utövandet av en ny religion, kristendomen.

Karleby är också en av de runstenstätaste platserna i Västergötland och stormannasläkten som antas ha byggt den första kyrkan omnämnes på runstenen strax intill med namnen Tore Skorpa, Kättil och Oluf. En annan runsten berättar att Olov Nacke äger 15 gårdar.

I området finns också ett stort antal s k Liljestenar. En grupp forskare anser att motiven är bysantinska och härstammar från 900- 1000- talet. Där ligger i så fall förklaringen till det bysantinska inflytandet under missionen. Vem prästen var i Karleby och vilken inriktning han hade vid byggandet av gårdskyrkan lär man dock aldrig få veta. Efter 1070- 80 tog dock påvekyrkan över och blev därefter helt dominerande

I sitt föredrag i Mariestad den 21/10 förkastade Historieprofessor Dick Harrison dessutom också kraftfullt myten om att kungarna haft sin hemvist i Uppland. Den ”rudbeckianska Sveaskolan” är sedan länge död ! Kungamakten hade sitt säte i det rika, välmående och strukturerade Västergötland under vikingatid ända fram till mitten av 1100- talet då den började skifta mellan östgötar och västgötar.

Av ovanstående måste man förstå att livet i Karleby var mycket livligt och betydelsefullt under vikingatiden. Karlarna som var i kungens tjänst, hade tillsammans med Sveneby ansvar för manskap, hästar och utrustning till kungens hird och beredskap inför eventuella oroligheter. Kungaföljen, kungakandidater gästade platsen för överläggningar. Här idkades handel och produkter tillverkades av många slag bland annat efter järnframställning. Handelsmän med kommunikationsleder i alla vädersträck stannade i Karleby för utbyte av varor.

Platsen är av riksintresse och ingår i ett område av vårt gemensamma kulturarv. Här finns plats för mer och modern forskning. Det finns också stort behov av att förbättra tillgängligheten för besökare. Inte bara till kyrkplatsen utan till hela områdets sevärdheter.

Som jämförelse måste nämnas att i Varnhem med sin vikingatida kyrka fr o m 7/5 i år haft närmare 70.000 besökare. I Mariestads Karleby/ Kapellgärdet avslutades utgrävningarna för 27 år sedan och platsen används mest som hundrastplats. Obegripligt ! Så stor får inte skillnaden vara även om Varnhem med sin klosterruin och Klosterkyrka väger tyngre.

Mariestad förväntas växa. Då behövs kvalificerade sevärdheter. Inlemma då denna viktiga period i Mariestads historia. Förbättra tillgängligheten till sevärdheterna. Undersök möjligheten till att bygga ett skyddande tak över kyrkogrunderna med plats för besökande grupper och informativt material. Då får vi ett nytt viktigt besöksmål som kompletterar vår viktiga historia.

Stig Ljungwald

Hur långt tillbaka vår historia sträcker sig kan man aldrig riktigt veta men bebyggelse från 700- talet påträffades vid Kapellgärdets utgrävningar 1987- 89. Kyrkan, en av de första i landet grävdes också fram. Den är daterad till omkring år 1000 och kopplas därmed till det vikingatida samhällets övergång till utövandet av en ny religion, kristendomen.

Karleby är också en av de runstenstätaste platserna i Västergötland och stormannasläkten som antas ha byggt den första kyrkan omnämnes på runstenen strax intill med namnen Tore Skorpa, Kättil och Oluf. En annan runsten berättar att Olov Nacke äger 15 gårdar.

I området finns också ett stort antal s k Liljestenar. En grupp forskare anser att motiven är bysantinska och härstammar från 900- 1000- talet. Där ligger i så fall förklaringen till det bysantinska inflytandet under missionen. Vem prästen var i Karleby och vilken inriktning han hade vid byggandet av gårdskyrkan lär man dock aldrig få veta. Efter 1070- 80 tog dock påvekyrkan över och blev därefter helt dominerande

I sitt föredrag i Mariestad den 21/10 förkastade Historieprofessor Dick Harrison dessutom också kraftfullt myten om att kungarna haft sin hemvist i Uppland. Den ”rudbeckianska Sveaskolan” är sedan länge död ! Kungamakten hade sitt säte i det rika, välmående och strukturerade Västergötland under vikingatid ända fram till mitten av 1100- talet då den började skifta mellan östgötar och västgötar.

Av ovanstående måste man förstå att livet i Karleby var mycket livligt och betydelsefullt under vikingatiden. Karlarna som var i kungens tjänst, hade tillsammans med Sveneby ansvar för manskap, hästar och utrustning till kungens hird och beredskap inför eventuella oroligheter. Kungaföljen, kungakandidater gästade platsen för överläggningar. Här idkades handel och produkter tillverkades av många slag bland annat efter järnframställning. Handelsmän med kommunikationsleder i alla vädersträck stannade i Karleby för utbyte av varor.

Platsen är av riksintresse och ingår i ett område av vårt gemensamma kulturarv. Här finns plats för mer och modern forskning. Det finns också stort behov av att förbättra tillgängligheten för besökare. Inte bara till kyrkplatsen utan till hela områdets sevärdheter.

Som jämförelse måste nämnas att i Varnhem med sin vikingatida kyrka fr o m 7/5 i år haft närmare 70.000 besökare. I Mariestads Karleby/ Kapellgärdet avslutades utgrävningarna för 27 år sedan och platsen används mest som hundrastplats. Obegripligt ! Så stor får inte skillnaden vara även om Varnhem med sin klosterruin och Klosterkyrka väger tyngre.

Mariestad förväntas växa. Då behövs kvalificerade sevärdheter. Inlemma då denna viktiga period i Mariestads historia. Förbättra tillgängligheten till sevärdheterna. Undersök möjligheten till att bygga ett skyddande tak över kyrkogrunderna med plats för besökande grupper och informativt material. Då får vi ett nytt viktigt besöksmål som kompletterar vår viktiga historia.

Stig Ljungwald

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.