10 okt 2017 06:00

10 okt 2017 06:00

Farthindren tycks vara en panikåtgärd

Insändare: Strandvägen

Farthinder. Vi är flera boende i området som bor utmed Strandvägen som till vår stora förvåning upptäckte att tekniska kontoret placerat ut flera farthinder utanför höghuset, Strandvägen 55 och även vid slutet av Strandvägen.

I över 40-års boende utmed Strandvägen så har vi klarat oss utan dessa hinder och att sätta upp dem på en huvudled verkar som en panikåtgärd.

Första dagarna var det lite snällare svängar som man skulle göra men nu är det verkligen serpentinåkning, vad blir nästa åtgärd? Vägbom med utkvittering av nyckel?

Och hur blir det i vinter med snöröjningen som ska slalom åka med snöplogen? (om det nu går)

Om det är fartsänkning som eftersträvas finns det väl bättre medel till exempel kontroll av hastighet av polis eller sänkning av tillåten hastighet från 50 km/h till 40 km/h.

Vi som gillar Vänerns Pärla utan konstiga hinder

Ulf och Birgitta

I över 40-års boende utmed Strandvägen så har vi klarat oss utan dessa hinder och att sätta upp dem på en huvudled verkar som en panikåtgärd.

Första dagarna var det lite snällare svängar som man skulle göra men nu är det verkligen serpentinåkning, vad blir nästa åtgärd? Vägbom med utkvittering av nyckel?

Och hur blir det i vinter med snöröjningen som ska slalom åka med snöplogen? (om det nu går)

Om det är fartsänkning som eftersträvas finns det väl bättre medel till exempel kontroll av hastighet av polis eller sänkning av tillåten hastighet från 50 km/h till 40 km/h.

Vi som gillar Vänerns Pärla utan konstiga hinder

Ulf och Birgitta

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.