10 okt 2017 06:00

10 okt 2017 06:00

Erfarenheter av äldreomsorgen i Mariestad

Insändare: Äldreomsorg

Förändring. Nyligen kunde man i Mariestadstidningen läsa att socialtjänsten i Mariestad planerar att göra vissa förändringar inom äldreomsorgen. I samband med färdigställandet av Alen, det nya särskilda boendet intill Björkgården, kommer korttidsplatserna på Myran att flyttas till Kolarebacken på Mariestads sjukhus.

Självklart förstår jag behovet av sådana här förändringar men vill samtidigt visa på vad det kan innebära för den enskilde vårdtagaren och anhörige. Min fru fick första gången ett beslut om korttidsboende i form av växelvård från 2015-09-28 med placering på Mariegärde. Under tiden fram till februari i år bodde hon där på tre olika avdelningar. Varje byte av avdelning innebar byte av personal, en klar nackdel för både vårdtagare och anhörig. I februari 2017 blev det flyttning till Myrans äldreboende med återigen ny personal, eftersom korttidsplatserna på Mariegärde skulle omvandlas till permanenta särskilda boendeplatser. Om ett antal månader blir det en ny flyttning, då till Kolarebacken, om den planerade förändringen genomförs.

Man saknar någon form av reflektion från ansvariga om vad detta innebär för kund/vårdtagare och anhörig. Hur undviker man sådana här förändringar i framtiden?

Samtidigt vill jag säga att min erfarenhet av äldreomsorgen i Mariestad är att den fungerar i huvudsak väl. Det finns flexibilitet och vilja att tillmötesgå behov och önskemål.

Anhörig

Självklart förstår jag behovet av sådana här förändringar men vill samtidigt visa på vad det kan innebära för den enskilde vårdtagaren och anhörige. Min fru fick första gången ett beslut om korttidsboende i form av växelvård från 2015-09-28 med placering på Mariegärde. Under tiden fram till februari i år bodde hon där på tre olika avdelningar. Varje byte av avdelning innebar byte av personal, en klar nackdel för både vårdtagare och anhörig. I februari 2017 blev det flyttning till Myrans äldreboende med återigen ny personal, eftersom korttidsplatserna på Mariegärde skulle omvandlas till permanenta särskilda boendeplatser. Om ett antal månader blir det en ny flyttning, då till Kolarebacken, om den planerade förändringen genomförs.

Man saknar någon form av reflektion från ansvariga om vad detta innebär för kund/vårdtagare och anhörig. Hur undviker man sådana här förändringar i framtiden?

Samtidigt vill jag säga att min erfarenhet av äldreomsorgen i Mariestad är att den fungerar i huvudsak väl. Det finns flexibilitet och vilja att tillmötesgå behov och önskemål.

Anhörig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.