13 sep 2017 06:00

13 sep 2017 16:03

Vem vill ha en partipolitisk kyrka?

Insändare: Kyrkovalet

Replik. Svar till Sebastian Clausson (S) i MT 7 september.

Sebastian Clausson (S) ifrågasätter vår nomineringsgrupps intentioner. Vi vill vara en FRI och MODIG kyrka, fri från partipolitiska styr- och maktmedel och modig att ta ansvar för Svenska Kyrkans utmaningar både idag och för framtiden. Organisatoriskt skildes kyrka och stat för 17 års sedan. Det är obegripligt för de flesta , att tre riksdagspartier inte vill acceptera detta utan vill med civilpolitiska medel styra Svenska Kyrkan. Detta gäller (S) , (SD och (C). Här står alltså dessa partier på samma linje: man vill omyndigförklara Svenska Kyrkan och utifrån sin partipolitiska ideologi forma kyrkans verksamhet. Vem vill ha en partipolitisk kyrka?

Clausson tycker också att undertecknad är ”väldigt försiktig med att berätta vad Frimodig Kyrka vill och vilka värderingar de står för”. Av utrymmesskäl togs detta ej med i min förra insändare. Vi har dock ett detaljerat program för utvecklingen av Amnehärads –Lyrestads pastorat liksom för Skara stift och kyrkan på nationell nivå. Detta handlingsprogram har distribuerats i brevlådor och vid de ”Valcaféer” som anordnats för allmänheten föregående vecka. Det kan även erhållas efter kontakt med undertecknad.

Frimodigheten kan således inte ifrågasättas .I stället för en partipolitisk agenda sätter vi Jesus som Kyrkans Herre i centrum och vill utforma arbetet efter en noggrann analys av församlingsbornas behov samt efter Kyrkoordningens ledord för arbetet: Gudstjänst , Undervisning , Diakoni och Mission.

Göran Sagen, Kandidat för FRIMODIG KYRKA TILL

Kyrkofullmäktige, Skara Stiftsfullmäktige samt Kyrkomötet.

Sebastian Clausson (S) ifrågasätter vår nomineringsgrupps intentioner. Vi vill vara en FRI och MODIG kyrka, fri från partipolitiska styr- och maktmedel och modig att ta ansvar för Svenska Kyrkans utmaningar både idag och för framtiden. Organisatoriskt skildes kyrka och stat för 17 års sedan. Det är obegripligt för de flesta , att tre riksdagspartier inte vill acceptera detta utan vill med civilpolitiska medel styra Svenska Kyrkan. Detta gäller (S) , (SD och (C). Här står alltså dessa partier på samma linje: man vill omyndigförklara Svenska Kyrkan och utifrån sin partipolitiska ideologi forma kyrkans verksamhet. Vem vill ha en partipolitisk kyrka?

Clausson tycker också att undertecknad är ”väldigt försiktig med att berätta vad Frimodig Kyrka vill och vilka värderingar de står för”. Av utrymmesskäl togs detta ej med i min förra insändare. Vi har dock ett detaljerat program för utvecklingen av Amnehärads –Lyrestads pastorat liksom för Skara stift och kyrkan på nationell nivå. Detta handlingsprogram har distribuerats i brevlådor och vid de ”Valcaféer” som anordnats för allmänheten föregående vecka. Det kan även erhållas efter kontakt med undertecknad.

Frimodigheten kan således inte ifrågasättas .I stället för en partipolitisk agenda sätter vi Jesus som Kyrkans Herre i centrum och vill utforma arbetet efter en noggrann analys av församlingsbornas behov samt efter Kyrkoordningens ledord för arbetet: Gudstjänst , Undervisning , Diakoni och Mission.

Göran Sagen, Kandidat för FRIMODIG KYRKA TILL

Kyrkofullmäktige, Skara Stiftsfullmäktige samt Kyrkomötet.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.