13 sep 2017 06:00

13 sep 2017 06:00

Upp till bevis för Alliansen – skärpning!

Insändare: Misstroende

Politik. Innevarande vecka (v.37) avgörs om Alliansen ska fortsätta med sin grälsjuka och destruktiva politik. Misstroendeförklaring har riktats även mot försvarsminister Peter Hultqvist i den klart sorgliga IT-skandalen på Transportstyrelsen. Omröstning ska nu ske i Riksdagen i ärendet. Oppositionen vill få bort Hultqvist. Det är solklart att IT-frågan är mycket klantigt hanterad, vilket renderat i att två ministrar fått avgå och att Konstitutionsutskottet nu nogsamt granskar vad som fallerat. Detta låter som motiverade åtgärder.

Problemet är dock att Alliansen inte nöjer sig med detta ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna. Dessa insisterar på att även försvarsminister Peter Hultqvist ska lämna sitt uppdrag, ett uppdrag som han visat sig hantera ytterst kompetent. Möjligen är det också en reaktion på att han visat sig vida mer lämplig än de försvarsministrar som Alliansen valde som försvarspolitiska frontfigurer under Alliansens åtta år vid makten, då försvaret ansågs vara ett ”särintresse”, vilket i sig var oförklarligt och förödande.

Alliansen tycks ”hugga” på alla möjligheter att försvåra för nuvarande regering att ta ansvar för en återuppbyggnad av säkerhetspolitiken, välfärden, skolan och samhällsbygget i stort. Konstruktiv oppositionspolitik är synnerligen välkommen och behövlig, men inte ”grälsjukt sabotage” av den typ som pågått en längre tid och pågår just nu. Alliansens kraft borde snarare inriktas på att skapa ett tydligt regeringsalternativ inför kommande val. Just nu spretar det betänkligt i många frågor, inte minst vilken relation man ska ha till Sverigedemokraterna.

Som Alliansen uppträder för närvarande är det svårt att skönja den tydlighet, kompetens och stabilitet som krävs för att leda och styra Sverige. Hittar man detta så är det bara att gratulera för det behöver Sverige – även om positionen skulle råka vara oppositionsläget.

Sverige förtjänar mer konstruktiva handlingar och mindre ”stök”!

Sagt och skrivet av en person som inte är medlem i något politiskt parti, men som gärna röstar på politik som leder landet framåt.

Östen Ohlsson

Mariestad

Problemet är dock att Alliansen inte nöjer sig med detta ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna. Dessa insisterar på att även försvarsminister Peter Hultqvist ska lämna sitt uppdrag, ett uppdrag som han visat sig hantera ytterst kompetent. Möjligen är det också en reaktion på att han visat sig vida mer lämplig än de försvarsministrar som Alliansen valde som försvarspolitiska frontfigurer under Alliansens åtta år vid makten, då försvaret ansågs vara ett ”särintresse”, vilket i sig var oförklarligt och förödande.

Alliansen tycks ”hugga” på alla möjligheter att försvåra för nuvarande regering att ta ansvar för en återuppbyggnad av säkerhetspolitiken, välfärden, skolan och samhällsbygget i stort. Konstruktiv oppositionspolitik är synnerligen välkommen och behövlig, men inte ”grälsjukt sabotage” av den typ som pågått en längre tid och pågår just nu. Alliansens kraft borde snarare inriktas på att skapa ett tydligt regeringsalternativ inför kommande val. Just nu spretar det betänkligt i många frågor, inte minst vilken relation man ska ha till Sverigedemokraterna.

Som Alliansen uppträder för närvarande är det svårt att skönja den tydlighet, kompetens och stabilitet som krävs för att leda och styra Sverige. Hittar man detta så är det bara att gratulera för det behöver Sverige – även om positionen skulle råka vara oppositionsläget.

Sverige förtjänar mer konstruktiva handlingar och mindre ”stök”!

Sagt och skrivet av en person som inte är medlem i något politiskt parti, men som gärna röstar på politik som leder landet framåt.

Östen Ohlsson

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.