10 aug 2017 06:00

10 aug 2017 06:00

Det handlar inte om propaganda

Replik: SSU Skaraborg till Claes Lindh

Insändare

I Mariestads-Tidningen den 8/8 påstår Claes Lindh i en replik att homosexualitet är onormalt och att de Pridefestivaler som just nu arrangeras runt om i Sverige väcker anstöt. I SSU Skaraborg anser vi att det är de homofobiska och trångsynta åsikter som lyfts fram denna replik som väcker anstöt och att dessa går rakt emot tanken om alla människors lika värde.

Homosexualitet har alltid existerat, i alla tider och i alla kulturer. Vad som däremot inte alltid har funnits och som än idag är långt ifrån en självklarhet är möjligheten för människor med normbrytande sexualitet och könsutryck att öppet få existera utan att diskrimineras eller mötas av hot och hat. Åsikter och övertygelser liknande den Claes lyfter fram har varit dominerande och hindrat människor från att leva fria liv. Det innebär att människor nekas grundläggande mänskliga rättigheter.

Så Claes, du undrar ”varför denna ständiga propaganda för en avvikande, onormal sexuell läggning?” så svarar vi att det inte handlar om någon propaganda. Det handlar om att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Det handlar om allas rätt vara den de är och älska vem de vill. Det handlar om mänskliga rättigheter, och dem kommer vi aldrig sluta att kämpa för.

Lina Ahl

Ordförande SSU-Skaraborg

I Mariestads-Tidningen den 8/8 påstår Claes Lindh i en replik att homosexualitet är onormalt och att de Pridefestivaler som just nu arrangeras runt om i Sverige väcker anstöt. I SSU Skaraborg anser vi att det är de homofobiska och trångsynta åsikter som lyfts fram denna replik som väcker anstöt och att dessa går rakt emot tanken om alla människors lika värde.

Homosexualitet har alltid existerat, i alla tider och i alla kulturer. Vad som däremot inte alltid har funnits och som än idag är långt ifrån en självklarhet är möjligheten för människor med normbrytande sexualitet och könsutryck att öppet få existera utan att diskrimineras eller mötas av hot och hat. Åsikter och övertygelser liknande den Claes lyfter fram har varit dominerande och hindrat människor från att leva fria liv. Det innebär att människor nekas grundläggande mänskliga rättigheter.

Så Claes, du undrar ”varför denna ständiga propaganda för en avvikande, onormal sexuell läggning?” så svarar vi att det inte handlar om någon propaganda. Det handlar om att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Det handlar om allas rätt vara den de är och älska vem de vill. Det handlar om mänskliga rättigheter, och dem kommer vi aldrig sluta att kämpa för.

Lina Ahl

Ordförande SSU-Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.