09 aug 2017 06:00

09 aug 2017 06:00

Var finns lösningarna på problemen?

Insändare:

åsikt

Vi kan läsa olika övertygelser, men vilka problem löser vi med en lösning om den inte sätts in i en helhet. Alla frågor kan liknas vid en slipad diamant. Var och en ser sin fasett och tycker att den glänser mest, men för den som kunde se alla fasetterna samtidigt så glänser förmodligen alla sidorna lika mycket beroende på varifrån belysningen kommer. Är vi då tvärsäkra på att en sida är orsak till hela problemet, då kan det lätt bli så att helheten blir oförändrad eller sämre, för om man kladdar till en fasett blir ju inte diamanten bättre.

Kan det vara så att vi borde samarbeta mer i stället för att bara hävda vår åsikt? För många gånger blir ju vissa grupper av människor drabbade av de lösningarna vi kommer fram till, medan vissa människor gynnas. Och då kan man ju fråga sig om vi ska kämpa efter att mänskligheten, eller egoismen som är mycket utbredd i det vi kallar för det västerländska samhället. Eller ska vi inse att våra förfäder hade fel i vissa inställningar som de tyckte var det enda riktiga?

Det mesta hänger ju ihop och förändras snabbare än vi tror. Hur mycket gör vi åt befolkningsutvecklingen i Världen till exempel? Förmodligen tycker många att många att det är för stora problem, liksom den globala fördelningspolitiken. Vi tycker många gånger att det är lättare att försöka lösa det vi ser på vår egen plats till exempel invandringen. Men i de nämnda fallen är det väl som att försöka påverka vattenståndet i havet med en egen damm. Det kan påverka livet för några, men för mänskligheten betyder det inget.

Rune Jakobsson

Vi kan läsa olika övertygelser, men vilka problem löser vi med en lösning om den inte sätts in i en helhet. Alla frågor kan liknas vid en slipad diamant. Var och en ser sin fasett och tycker att den glänser mest, men för den som kunde se alla fasetterna samtidigt så glänser förmodligen alla sidorna lika mycket beroende på varifrån belysningen kommer. Är vi då tvärsäkra på att en sida är orsak till hela problemet, då kan det lätt bli så att helheten blir oförändrad eller sämre, för om man kladdar till en fasett blir ju inte diamanten bättre.

Kan det vara så att vi borde samarbeta mer i stället för att bara hävda vår åsikt? För många gånger blir ju vissa grupper av människor drabbade av de lösningarna vi kommer fram till, medan vissa människor gynnas. Och då kan man ju fråga sig om vi ska kämpa efter att mänskligheten, eller egoismen som är mycket utbredd i det vi kallar för det västerländska samhället. Eller ska vi inse att våra förfäder hade fel i vissa inställningar som de tyckte var det enda riktiga?

Det mesta hänger ju ihop och förändras snabbare än vi tror. Hur mycket gör vi åt befolkningsutvecklingen i Världen till exempel? Förmodligen tycker många att många att det är för stora problem, liksom den globala fördelningspolitiken. Vi tycker många gånger att det är lättare att försöka lösa det vi ser på vår egen plats till exempel invandringen. Men i de nämnda fallen är det väl som att försöka påverka vattenståndet i havet med en egen damm. Det kan påverka livet för några, men för mänskligheten betyder det inget.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.