08 aug 2017 06:00

10 aug 2017 10:36

Naturligtvis väcker Pride anstöt

INSÄNDARE: Replik

Liberalen Sivert Aronsson konstaterar i MT den 4 augusti att ”än idag väcker Pridefestivalen anstöt”. För oss som har mera traditionellt socialkonservativa värderingar än vad Aronsson har så är det inte speciellt konstigt.

Om vi är aktiva nyhetskonsumenter och tar del av SVT, SR och tidningar går det ju inte att undvika att konfronteras med mängden inslag om hur människor med onormal sexuell läggning (hbtq är visst den politiskt korrekta benämningen) behöver få sina upplevda behov tillgodosedda av staten, samhället eller skattebetalarna. Är det verkligen så intressant att redovisa allting som har med denna marginella grupp att göra?

Är det för mycket begärt av massmedia att åtminstone några gånger under året ta sitt samhällsansvar och belysa dom negativa konsekvenserna av en onormal sexuell läggning för samhällsutvecklingen? Barn produceras som ett resultat av normala heterosexuella relationer. En ny generation följer därmed på en äldre. På så vis lever människosläktet vidare, och även den civilisation som Aronsson säger sig måna om.

Men utan barn, ingen civilisation. Med andra ord, det är inte lika gott för samhällsutvecklingen att ha en avvikande sexuell läggning som det är att vara som befolkningsmajoriteten, nämligen normalt heterosexuell. Frågan går inte att undvika: varför denna ständiga propaganda för en avvikande, onormal sexuell läggning?

Claes Lindh

Gullspång

Om vi är aktiva nyhetskonsumenter och tar del av SVT, SR och tidningar går det ju inte att undvika att konfronteras med mängden inslag om hur människor med onormal sexuell läggning (hbtq är visst den politiskt korrekta benämningen) behöver få sina upplevda behov tillgodosedda av staten, samhället eller skattebetalarna. Är det verkligen så intressant att redovisa allting som har med denna marginella grupp att göra?

Är det för mycket begärt av massmedia att åtminstone några gånger under året ta sitt samhällsansvar och belysa dom negativa konsekvenserna av en onormal sexuell läggning för samhällsutvecklingen? Barn produceras som ett resultat av normala heterosexuella relationer. En ny generation följer därmed på en äldre. På så vis lever människosläktet vidare, och även den civilisation som Aronsson säger sig måna om.

Men utan barn, ingen civilisation. Med andra ord, det är inte lika gott för samhällsutvecklingen att ha en avvikande sexuell läggning som det är att vara som befolkningsmajoriteten, nämligen normalt heterosexuell. Frågan går inte att undvika: varför denna ständiga propaganda för en avvikande, onormal sexuell läggning?

Claes Lindh

Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.