14 jul 2017 06:00

14 jul 2017 16:20

Hur svarar beslutet om Maskrosen mot Törebodas värdegrund?

Insändare: Töreboda

LSS. En liten reflektion angående den beslutade omorganisationen som berör LSS-boendet Maskrosen och Krabbängsgården avd 1 i Töreboda kommun.

För ett par år sedan kallades alla kommunanställda till ett obligatoriskt möte på teatern i Töreboda, där chefer och kommunpolitiker deltog för att informera oss om den värdegrund som Töreboda kommun beslutat sig för att anta.

Värdeorden i den lyder: Tillväxt, Trygghet, Tillsammans.

Vi uppmanades att pränta in dessa ord som ett rinnande vatten. Det var värt läxan för nu kan de komma till användning!

En ca 5 minuter lång film, ”Töreboda kommuns framtidsberättelse” visades för oss. Den bestod av ett bildspel med anpassad text till bilderna.

Första raderna var:

”Visionen och värdegrunden definierar Töreboda kommuns själ och talar om vad kommunen står för, vart kommunen är på väg och hur den förhåller sig till invånare, besökare och kommunens anställda”.

Är det som nu ska ske med brukare och personal och även närstående, det som kommunen definierar som ”Tillsammans?”

Är det här förhållningssättet och beteendet den nya visionen?

Vidare i filmen berörs området ”Vård och Omsorg.”

Det står: ”Vi visar omtanke, lyssnar på Dej och möter dej där du är. Att åldras i Töreboda är en förmån, för här möts du med värdighet och respekt”

Är det som klubbats igenom mot så mångas vilja kommunens definition av ”Trygghet?”

Filmen tar också upp hur det upplevs att vara anställd i Töreboda kommun, till detta kan ordet ”Tillväxt” kopplas. Det står: ”Vi ser inflytande och delaktighet som hörnstenar för utveckling samt uttryck för gemenskap och trivsel”.

Är mycket tveksam till att det är vad berörd personal upplever just nu.

Saken blir inte bättre när personal anklagas för att mer eller mindre manipulera närstående att ändra åsikt och använda dessa som ”murbräcka”. Närstående är säkert kunniga ändå om hur man ska, och framför allt inte ska, hantera personer med de problem som deras nära och kära har.

Efterfrågan på undersköterskor är stor i hela landet, vilket gör att bemötandet av dem kan vara helt avgörande för om de stannar kvar i kommunen eller söker sig någon annanstans.

Ett dåligt rykte på det här området lär inte främja tillväxten.

Att anta en Värdegrund innebär förpliktigande på alla plan.

Just nu känns det som den bara är aktuell så länge den spelar chefer och politiker i händerna.

När den inte passar in kan den tillfälligt ställas åt sidan.

Man kanske ska göra som herr Faleke sa, ”dra plåstret snabbt” så glömmer alla snart och är glada igen!

I alla fall de som överlever en flytt och de som eventuellt jobbar kvar!

Ps: Filmen finns att se på kommunens hemsida.

”Kommunanställd”

För ett par år sedan kallades alla kommunanställda till ett obligatoriskt möte på teatern i Töreboda, där chefer och kommunpolitiker deltog för att informera oss om den värdegrund som Töreboda kommun beslutat sig för att anta.

Värdeorden i den lyder: Tillväxt, Trygghet, Tillsammans.

Vi uppmanades att pränta in dessa ord som ett rinnande vatten. Det var värt läxan för nu kan de komma till användning!

En ca 5 minuter lång film, ”Töreboda kommuns framtidsberättelse” visades för oss. Den bestod av ett bildspel med anpassad text till bilderna.

Första raderna var:

”Visionen och värdegrunden definierar Töreboda kommuns själ och talar om vad kommunen står för, vart kommunen är på väg och hur den förhåller sig till invånare, besökare och kommunens anställda”.

Är det som nu ska ske med brukare och personal och även närstående, det som kommunen definierar som ”Tillsammans?”

Är det här förhållningssättet och beteendet den nya visionen?

Vidare i filmen berörs området ”Vård och Omsorg.”

Det står: ”Vi visar omtanke, lyssnar på Dej och möter dej där du är. Att åldras i Töreboda är en förmån, för här möts du med värdighet och respekt”

Är det som klubbats igenom mot så mångas vilja kommunens definition av ”Trygghet?”

Filmen tar också upp hur det upplevs att vara anställd i Töreboda kommun, till detta kan ordet ”Tillväxt” kopplas. Det står: ”Vi ser inflytande och delaktighet som hörnstenar för utveckling samt uttryck för gemenskap och trivsel”.

Är mycket tveksam till att det är vad berörd personal upplever just nu.

Saken blir inte bättre när personal anklagas för att mer eller mindre manipulera närstående att ändra åsikt och använda dessa som ”murbräcka”. Närstående är säkert kunniga ändå om hur man ska, och framför allt inte ska, hantera personer med de problem som deras nära och kära har.

Efterfrågan på undersköterskor är stor i hela landet, vilket gör att bemötandet av dem kan vara helt avgörande för om de stannar kvar i kommunen eller söker sig någon annanstans.

Ett dåligt rykte på det här området lär inte främja tillväxten.

Att anta en Värdegrund innebär förpliktigande på alla plan.

Just nu känns det som den bara är aktuell så länge den spelar chefer och politiker i händerna.

När den inte passar in kan den tillfälligt ställas åt sidan.

Man kanske ska göra som herr Faleke sa, ”dra plåstret snabbt” så glömmer alla snart och är glada igen!

I alla fall de som överlever en flytt och de som eventuellt jobbar kvar!

Ps: Filmen finns att se på kommunens hemsida.

”Kommunanställd”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.