08 jul 2017 06:00

10 jul 2017 16:59

Hoppas att våra regler ska förändras

Insändare: Asylregler

Flyktingar. Jag är en lyckligt lottat svensk medborgare som har bott i Sverige i hela mitt liv!

Jag har haft en trygg uppväxt och lever ett gott liv. Jag anser självklart att man skall följa och leva efter de regler och lagar som gäller här.

Men om jag vore född i till exempel Syrien eller Afghanistan så hade det kanske varit annorlunda!

Om jag till exempel sett nära och kära blivit skjutna på öppen gata.

Om jag till exempel sett unga barn och ungdomar ligga döda på gatorna.

Då skulle jag försöka fly från det helvetet med hopp om ett bättre liv i ett annat land.

Om jag då till slut lyckats fly till Sverige och till min fasa insåg att jag själv skulle kunna bli återsänd till mitt

forna hemland där jag samma dag som jag är åter i helvetet kan bli nedskjuten och dödad.

Då skulle jag om jag vore till exempel 19 år och därmed missa möjligheten till att gå i skolan och kunna

stanna i Sverige ljuga om min ålder med hopp om att få stanna kvar i Sverige.

Jag hoppas, i solidaritetens namn, att våra regler och lagar för invandrare till Europa och Sverige skall förändras så att människor från dessa helvetes miljöer får chansen till ett bättre liv! Oavsett vilken ålder man har.

Göran Hellström Liberalerna i Mariestad

Jag har haft en trygg uppväxt och lever ett gott liv. Jag anser självklart att man skall följa och leva efter de regler och lagar som gäller här.

Men om jag vore född i till exempel Syrien eller Afghanistan så hade det kanske varit annorlunda!

Om jag till exempel sett nära och kära blivit skjutna på öppen gata.

Om jag till exempel sett unga barn och ungdomar ligga döda på gatorna.

Då skulle jag försöka fly från det helvetet med hopp om ett bättre liv i ett annat land.

Om jag då till slut lyckats fly till Sverige och till min fasa insåg att jag själv skulle kunna bli återsänd till mitt

forna hemland där jag samma dag som jag är åter i helvetet kan bli nedskjuten och dödad.

Då skulle jag om jag vore till exempel 19 år och därmed missa möjligheten till att gå i skolan och kunna

stanna i Sverige ljuga om min ålder med hopp om att få stanna kvar i Sverige.

Jag hoppas, i solidaritetens namn, att våra regler och lagar för invandrare till Europa och Sverige skall förändras så att människor från dessa helvetes miljöer får chansen till ett bättre liv! Oavsett vilken ålder man har.

Göran Hellström Liberalerna i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.