18 maj 2017 06:00

18 maj 2017 06:00

En bakåtsträvande oppositionspolitik

Insändare: Stadsjuristen

Politik.

Det framgår väl med tydlighet att Mariestad inte behöver någon stadsjurist. Vi har ju redan Per Rosengren, som med sin stora kunskap och sitt påtagliga rättspatos ser till att föra en oppositionspolitik med ständiga ifrågasättanden. Visst – finns det lagstiftning ska den följas. Men ofta ger även lagar tolkningsutrymme och då kan det vara bra med prejudicerande avdömningar. Det är ju däremot inte nödvändigt att Mariestad genom Per Rosengren ska vara den ständigt prövade kommunen.

Tack Per, för att du så uthålligt driver din bakåtsträvande oppositionspolitik!

E. Anders Johansson

Det framgår väl med tydlighet att Mariestad inte behöver någon stadsjurist. Vi har ju redan Per Rosengren, som med sin stora kunskap och sitt påtagliga rättspatos ser till att föra en oppositionspolitik med ständiga ifrågasättanden. Visst – finns det lagstiftning ska den följas. Men ofta ger även lagar tolkningsutrymme och då kan det vara bra med prejudicerande avdömningar. Det är ju däremot inte nödvändigt att Mariestad genom Per Rosengren ska vara den ständigt prövade kommunen.

Tack Per, för att du så uthålligt driver din bakåtsträvande oppositionspolitik!

E. Anders Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.