16 maj 2017 06:00

16 maj 2017 06:00

Vi vill inte ha nazister eller islamister

Insändare: Demokrati

Samhälle. Vi har inhemska extremister med nazistiska idéer. Det måste vi jobba mot och gripa dom som gör brott. Inga fascister ska stå oemotsagda! Men nu säger nyheterna att det är ännu fler religiösa extremister och att det finns i väldigt många svenska städer. Vi har redan haft terrorbrott.

Det är totalt främmande för Sverige om man ser 20 år tillbaka i tiden och vi har varit alldeles för flata att markera från början. Innan man får politisk asyl överhuvudtaget i vårt land borde man få svara på frågan om man är islamist och om man vill se ett annat statsskick än det sekulära demokratiska. I så fall borde det bli ”tack och hej” redan vid gränsen. Vi vill inte ha hit några som förstör vårt land. Det spelar ingen roll vad de väntar i sina hemländer, inte vårt ansvar. Islamism, politisk islam, är emot det öppna samhället. Nu har vi problemet här i större omfattning än vad politikerna medgett.

Inga fascister eller islamister tack! Stäng gränserna för båda.

S. Svensson

Det är totalt främmande för Sverige om man ser 20 år tillbaka i tiden och vi har varit alldeles för flata att markera från början. Innan man får politisk asyl överhuvudtaget i vårt land borde man få svara på frågan om man är islamist och om man vill se ett annat statsskick än det sekulära demokratiska. I så fall borde det bli ”tack och hej” redan vid gränsen. Vi vill inte ha hit några som förstör vårt land. Det spelar ingen roll vad de väntar i sina hemländer, inte vårt ansvar. Islamism, politisk islam, är emot det öppna samhället. Nu har vi problemet här i större omfattning än vad politikerna medgett.

Inga fascister eller islamister tack! Stäng gränserna för båda.

S. Svensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.