19 apr 2017 06:00

19 apr 2017 10:02

Varför skriver vi insändare?

INSÄNDARE: Åsikter

Orsakerna till varför man skriver insändare kan vara många. Vissa vill framföra en politisk eller religiös syn, medan andra retar upp sig på någonting de tycker borde kunna vara bättre. Det har ju visat sig att många läser detta som vi läsare av tidningen skriver ner. Ofta handlar det ju om lokalnyheter, och det är ju den viktigaste orsaken till att vi har lokaltidningar.

Men för oss läsare är det ju även viktigt att få olika vinklar i debatten som vi får om fler delger olika synpunkter. Det är ju annars lätt att en sida av saken får för stort inflytande och att vi glömmer de andra sidorna.

Ja, ibland saknas kanske synen vad som är bäst för mänskligheten. Ekonomi, politik och religion kan ju lätt förblinda oss från mänsklighetens bästa. Och ett sätt är ju då att vi kommunicerar med varandra, vilket kan ge oss nya synvinklar i olika frågor.

Rune Jakobsson

Men för oss läsare är det ju även viktigt att få olika vinklar i debatten som vi får om fler delger olika synpunkter. Det är ju annars lätt att en sida av saken får för stort inflytande och att vi glömmer de andra sidorna.

Ja, ibland saknas kanske synen vad som är bäst för mänskligheten. Ekonomi, politik och religion kan ju lätt förblinda oss från mänsklighetens bästa. Och ett sätt är ju då att vi kommunicerar med varandra, vilket kan ge oss nya synvinklar i olika frågor.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.