19 apr 2017 06:00

19 apr 2017 10:02

Saknade vår redovisning från fullmäktige

INSÄNDARE: Gullspång

På senaste fullmäktigemötet i Gullspång behandlades kommunens årsredovisning. Det var en gedigen lunta på över 100 sidor. Till detta kom en revisionsberättelse på 30 sidor. All denna verksamhet, som kommunen bedrivit under år 2016 går inte att hantera på 5 minuter.

Jag gick igenom dokumenten på 20 min och tog inledningsvis upp verksamhetsmål och finansiella mål för god ekonomisk hushållning..

Kommunen hade som målsättning att under 2016 inte erbjuda några bostads- och industritomter. Inget hade byggts, så kommunen hade en måluppfyllelse på 100 %. Ett utmärkt resultat.

Skolan redovisar ett misslyckande. Endast 66 % av eleverna i åk 9 har godkända betyg i alla ämnen och 33 % saknar behörighet för vidare studier på gymnasiet.

Jag tog upp frågan om infarten till Gullspång, då den nämns av ledande företrädare för kommunen i dokumentet. Beslutet att köpa området har inte vunnit laga kraft. Kommunen har betalat 600.000 kr och investerat ytterligare 400.000 kr. Dessutom har kommunen fått lagfart, utan att meddela att beslutet inte vunnit laga kraft. Det har passerat kommunens revisorer utan anmärkning.

Som avslutning på min genomgång av årsredovisningen yrkade jag på, att kommunfullmäktige skulle lämna en anmärkning mot hur vård- och omsorgsnämnden bedrivit personalpolitik, som kostat skattebetalarna närmare 5 miljoner kronor.

Frågan gick till omröstning. 4 ledamöter röstade för, 10 ledamöter avstod och 17 ledamöter avslog mitt yrkande. Oppositionen valde att lägga ned sina röster och godkände vård- och omsorgsnämndens hantering av ekonomin.

Inget av detta framgår av tidningens reportage från fullmäktigemötet.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Redaktionen svarar:

Ett långt fullmäktige, 150 minuter. Det gäller att sålla. Att H-G Larsson (RV) känner sig förfördelad förvånar. Just denna fråga har behandlats vid ett flertal tillfällen i MT och något stöd, som du också konstaterar, fick heller inte Rätt väg i voteringen/Owe E Hermansson

Jag gick igenom dokumenten på 20 min och tog inledningsvis upp verksamhetsmål och finansiella mål för god ekonomisk hushållning..

Kommunen hade som målsättning att under 2016 inte erbjuda några bostads- och industritomter. Inget hade byggts, så kommunen hade en måluppfyllelse på 100 %. Ett utmärkt resultat.

Skolan redovisar ett misslyckande. Endast 66 % av eleverna i åk 9 har godkända betyg i alla ämnen och 33 % saknar behörighet för vidare studier på gymnasiet.

Jag tog upp frågan om infarten till Gullspång, då den nämns av ledande företrädare för kommunen i dokumentet. Beslutet att köpa området har inte vunnit laga kraft. Kommunen har betalat 600.000 kr och investerat ytterligare 400.000 kr. Dessutom har kommunen fått lagfart, utan att meddela att beslutet inte vunnit laga kraft. Det har passerat kommunens revisorer utan anmärkning.

Som avslutning på min genomgång av årsredovisningen yrkade jag på, att kommunfullmäktige skulle lämna en anmärkning mot hur vård- och omsorgsnämnden bedrivit personalpolitik, som kostat skattebetalarna närmare 5 miljoner kronor.

Frågan gick till omröstning. 4 ledamöter röstade för, 10 ledamöter avstod och 17 ledamöter avslog mitt yrkande. Oppositionen valde att lägga ned sina röster och godkände vård- och omsorgsnämndens hantering av ekonomin.

Inget av detta framgår av tidningens reportage från fullmäktigemötet.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Redaktionen svarar:

Ett långt fullmäktige, 150 minuter. Det gäller att sålla. Att H-G Larsson (RV) känner sig förfördelad förvånar. Just denna fråga har behandlats vid ett flertal tillfällen i MT och något stöd, som du också konstaterar, fick heller inte Rätt väg i voteringen/Owe E Hermansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.