11 apr 2017 06:00

11 apr 2017 06:00

Säg ifrån när demokratin angrips

Insändare: Demokrati

Politik.

Efter en tyst minut för de som drabbats av terrordådet i Stockholm enades de närvarande vid Miljöpartiet Mariestad, Töreboda och Gullspångs gemensamma årsmöte på Norrqvarn om följande uttalande med anledning av de angrepp som skett mot kommunstyrelsens ordförande i Mariestad:

Politik handlar om att lägga förslag, bidra med idéer och förverkliga medborgarnas önskningar och behov.

Detta måste kunna ske i öppenhet och utan att de folkvalda politikerna i sitt privatliv angrips.

En sak som alla som vill bevara vårt demokratiska styrelsesätt kan göra är att inte bara sitta tysta när detta sätt att styra vårt land angrips och våra folkvaldas heder och drivkrafter ifrågasätts.

Gör din plikt som medborgare säg ifrån när demokratin angrips.

Miljöpartiet MTG

Efter en tyst minut för de som drabbats av terrordådet i Stockholm enades de närvarande vid Miljöpartiet Mariestad, Töreboda och Gullspångs gemensamma årsmöte på Norrqvarn om följande uttalande med anledning av de angrepp som skett mot kommunstyrelsens ordförande i Mariestad:

Politik handlar om att lägga förslag, bidra med idéer och förverkliga medborgarnas önskningar och behov.

Detta måste kunna ske i öppenhet och utan att de folkvalda politikerna i sitt privatliv angrips.

En sak som alla som vill bevara vårt demokratiska styrelsesätt kan göra är att inte bara sitta tysta när detta sätt att styra vårt land angrips och våra folkvaldas heder och drivkrafter ifrågasätts.

Gör din plikt som medborgare säg ifrån när demokratin angrips.

Miljöpartiet MTG

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.