10 mar 2017 06:00

10 mar 2017 06:00

Liberaliserad bostadsmarknad

Insändare

Ekonomi. De flesta oberoende bedömare har slagit fast att den stigande skuldbördan hos landets hushåll utgör ett allt större hot.

Enbart en krusning på det makroekonomiska havet skulle kunna ge upphov till en tsunami av kreditproblem, minskad köpkraft och investeraroro. Bakgrunden till situationen är en dysfunktionell bostadsmarknad och ett uppochnedvänt skattesystem.

Sverige subventionerar lån men beskattar sparande. Att sälja sin bostad kostar skjortan, där dryga femtedelen av vinsten går till skatt. Den som utnyttjar möjligheten att skjuta på skatten får bara göra det upp till en gräns och därtill betala höga avgifter på uppskovet. Att hyra ut i andrahand kan också bli dyrt, då alla årliga intäkter över 40 000 kr beskattas fullt ut med 30 procent. Allt sammantaget medför att folk bor kvar i sina oproportionerligt stora hem, lånar upp till taknocken och låter bli att hyra ut det där tomma extrarummet.

Liberalerna föreslår därför en skatteväxling där räntesubventionen successivt sänks till 20 procent medan inkomstskatten sänks som kompensation. Detta samtidigt som takbeloppet för uppskov tas bort, liksom räntan på detsamma samtidigt som reglerna för andrahandsuthyrning görs generösare. En liberaliserad bostadsmarknad skulle såväl hus, hem som makroekonomi må gott av.

Sivert Aronsson, Göteborg

Enbart en krusning på det makroekonomiska havet skulle kunna ge upphov till en tsunami av kreditproblem, minskad köpkraft och investeraroro. Bakgrunden till situationen är en dysfunktionell bostadsmarknad och ett uppochnedvänt skattesystem.

Sverige subventionerar lån men beskattar sparande. Att sälja sin bostad kostar skjortan, där dryga femtedelen av vinsten går till skatt. Den som utnyttjar möjligheten att skjuta på skatten får bara göra det upp till en gräns och därtill betala höga avgifter på uppskovet. Att hyra ut i andrahand kan också bli dyrt, då alla årliga intäkter över 40 000 kr beskattas fullt ut med 30 procent. Allt sammantaget medför att folk bor kvar i sina oproportionerligt stora hem, lånar upp till taknocken och låter bli att hyra ut det där tomma extrarummet.

Liberalerna föreslår därför en skatteväxling där räntesubventionen successivt sänks till 20 procent medan inkomstskatten sänks som kompensation. Detta samtidigt som takbeloppet för uppskov tas bort, liksom räntan på detsamma samtidigt som reglerna för andrahandsuthyrning görs generösare. En liberaliserad bostadsmarknad skulle såväl hus, hem som makroekonomi må gott av.

Sivert Aronsson, Göteborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.