10 mar 2017 06:00

10 mar 2017 06:00

En färgsymfoni att glädjas åt

Insändare

Nu ska lilla Humleparken (äntligen) iordningställas. Stora träd och häckar har sågats ner. Kullarna ska grävas bort för att ge fritt rum för rundeln i mitten. Kan månne de, sedan länge kämpande, rosorna få behållas och planteras om i ny jord utan sly och ogräs? Eller blir det enbart tråkig gräsmatta överallt? Tänk om några Da Capoelever finge så sommarblommor i den blivande utplanade jorden. Föreställ er en hel rad gulorange ringblommor, bredvid en rad ljusblå förgätmigej, längs en rad röd vallmo osv. Fröpåsar är billiga, och blommorna lär så sig själva till nästa år.

Christina L 

Nu ska lilla Humleparken (äntligen) iordningställas. Stora träd och häckar har sågats ner. Kullarna ska grävas bort för att ge fritt rum för rundeln i mitten. Kan månne de, sedan länge kämpande, rosorna få behållas och planteras om i ny jord utan sly och ogräs? Eller blir det enbart tråkig gräsmatta överallt? Tänk om några Da Capoelever finge så sommarblommor i den blivande utplanade jorden. Föreställ er en hel rad gulorange ringblommor, bredvid en rad ljusblå förgätmigej, längs en rad röd vallmo osv. Fröpåsar är billiga, och blommorna lär så sig själva till nästa år.

Christina L 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.