16 feb 2017 06:00

16 feb 2017 06:00

Så kan vi hjälpa barnen att inte röka

Insändare: Rökning

Replik. Svar på insändaren ”Barnen står och röker vid skolan”.

När jag läser din insändare känner jag igen mig för jag vet att på många skolor är rökning fortfarande ett stort problem. Jag förstår din oro för ditt barn som bara går på högstadiet. Barn i denna ålder bör inte röka. När man drar in röken från cigaretten eller annan tobak kommer de tusentals ämnen som finns i röken ner i lungorna. Dessutom sprids de fort vidare i resten av kroppen.

För det första anser jag att det är fel att barnen röker i sina skolor trots att det bryter mot tobakslagen. Barnen förstår inte riktigt att lagen gäller skolgårdar, uthus, vid förskolor och fritidshem.

Det är olagligt att köpa tobak om man är under arton år.

För det andra måste lärarna berätta att rökning ger negativa konsekvensen. Barnen måste få information om rökning och lära sig att det är olagligt. Det är viktigt att lärarna är öppna för barnens diskussioner. Många elever frestas att börja röka av sina kompisar. Det finns många skäl till att barnen vill prova. De vill upptäcka nya saker och testa nya gränser.

För det tredje bör lärarna förklara att rökning inte bara drabbar dem själva utan är farligt även för personerna som är runt omkring rökarna. Föräldrar tror att skolorna har hårda regler och straff kring rökning.

Jag anser att det är fel att skolan ska införa ännu hårdare regler och straffa barnen. Barnen kan bli rädda och inte förstå varför rökning är förbjuden. Min åsikt är att föräldrar ska lyssna och ta en diskussion med dem. Barnen ska kunna ställa frågor till föräldrarna och föräldrarna ska göra klart för barnen att de kan ringa när som helst för att få hjälp oavsett vad de har gjort. Föräldrarna kan säga till sina barn att det är skönt att slippa cigarettlukten när barnen gå i skolan.

Slutligen hoppas jag att ansvariga kan hitta en lösning så snart som möjligt för samhället i framtiden. Då kan vi bli ett rökfritt samhälle och jag är säker på att Sverige kan bli en förebild för hela världen precis så som vi är då det gäller de mänskliga rättigheterna.

Mohamed.Ezedeen

När jag läser din insändare känner jag igen mig för jag vet att på många skolor är rökning fortfarande ett stort problem. Jag förstår din oro för ditt barn som bara går på högstadiet. Barn i denna ålder bör inte röka. När man drar in röken från cigaretten eller annan tobak kommer de tusentals ämnen som finns i röken ner i lungorna. Dessutom sprids de fort vidare i resten av kroppen.

För det första anser jag att det är fel att barnen röker i sina skolor trots att det bryter mot tobakslagen. Barnen förstår inte riktigt att lagen gäller skolgårdar, uthus, vid förskolor och fritidshem.

Det är olagligt att köpa tobak om man är under arton år.

För det andra måste lärarna berätta att rökning ger negativa konsekvensen. Barnen måste få information om rökning och lära sig att det är olagligt. Det är viktigt att lärarna är öppna för barnens diskussioner. Många elever frestas att börja röka av sina kompisar. Det finns många skäl till att barnen vill prova. De vill upptäcka nya saker och testa nya gränser.

För det tredje bör lärarna förklara att rökning inte bara drabbar dem själva utan är farligt även för personerna som är runt omkring rökarna. Föräldrar tror att skolorna har hårda regler och straff kring rökning.

Jag anser att det är fel att skolan ska införa ännu hårdare regler och straffa barnen. Barnen kan bli rädda och inte förstå varför rökning är förbjuden. Min åsikt är att föräldrar ska lyssna och ta en diskussion med dem. Barnen ska kunna ställa frågor till föräldrarna och föräldrarna ska göra klart för barnen att de kan ringa när som helst för att få hjälp oavsett vad de har gjort. Föräldrarna kan säga till sina barn att det är skönt att slippa cigarettlukten när barnen gå i skolan.

Slutligen hoppas jag att ansvariga kan hitta en lösning så snart som möjligt för samhället i framtiden. Då kan vi bli ett rökfritt samhälle och jag är säker på att Sverige kan bli en förebild för hela världen precis så som vi är då det gäller de mänskliga rättigheterna.

Mohamed.Ezedeen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.