10 jan 2017 06:00

10 jan 2017 16:32

Vill ha svar från kommunen

Insändare: Novab arena

Idrott. Angående IBK Lockerud Mariestads kioskverksamhet.

Med anledning av de artiklar som fanns att läsa i Mariestadstidningen 23 december har jag några funderingar. Utan någon som helst inblick i föreningen är mitt intryck av IBK Lockerud Mariestad att det är en mycket välskött förening där många engagerar sig och lägger ned ett stort ideellt arbete. Detta visade sig inte minst när de nya hallarna byggdes. Lockerud förtjänar med andra ord beröm för det arbete som läggs ned för att driva föreningen framåt.

En sak som väcker en del frågor är dock omständigheten att Lockerud öppnar sin cafeteria även när andra föreningar arrangerar exempelvis cuper. Det finns visserligen ett avtal som ger Lockerud den rätten men det känns onekligen tveksamt ur ett moraliskt perspektiv, inte minst eftersom kioskverksamheten är en stor inkomstkälla för den förening som anordnar en cup. Ingen skugga ska falla över Lockerud för att de lyckats förhandla sig till ett, för dem, mycket fördelaktigt avtal. Däremot finns en risk för att, som nämns i artiklarna, viljan och möjligheten att arrangera cuper i andra sporter än innebandy minskar. En sådan utveckling tror jag inte att någon vill se.

Jag vill betona att jag inte tycker att Lockerud gör något fel utifrån de juridiska förutsättningar som gäller i den här frågan. Varje förening verkar ju för sina intressen och i det här fallet ser det ut att ha dykt upp en möjlighet som är för bra för att tacka nej till. Den part som, utifrån den information som framkommit i artiklarna, har agerat klandervärt är Mariestads kommun. Att skriva ett avtal med en förening som ger den stora fördelar i förhållande till andra föreningar känns i grunden mycket tveksamt och det är fullt förståeligt att andra föreningar känner sig förfördelade.

Det vore intressant att veta vilken kompetens beträffande avtalsskrivning som finns hos kommunen och om den använts på rätt sätt i det här fallet. Det kan ju vara så att det finns rimliga förklaringar till att det ser ut som det gör och i så fall är allt i sin ordning. Kommunen, och då kanske lämpligast fritidschefen Tomas Ekström, bör dock lämna ett svar på följande frågor:

· Vad är bakgrunden till att IBK Lockerud Mariestad fått ingå ett avtal av det här slaget?

· Hur har avtalsförhandlingarna gått till?

· Vad är motiveringen till att IBK Lockerud Mariestad beviljats ensamrätt på kioskverksamheten i Bollhallen?

Till Lockerud vill jag ställa följande fråga:

· Anser Lockerud att det är moraliskt försvarbart att öppna sin cafeteria på det sätt som beskrivs i artiklarna?

Tacksam för svar

Idrottsfantasten

Med anledning av de artiklar som fanns att läsa i Mariestadstidningen 23 december har jag några funderingar. Utan någon som helst inblick i föreningen är mitt intryck av IBK Lockerud Mariestad att det är en mycket välskött förening där många engagerar sig och lägger ned ett stort ideellt arbete. Detta visade sig inte minst när de nya hallarna byggdes. Lockerud förtjänar med andra ord beröm för det arbete som läggs ned för att driva föreningen framåt.

En sak som väcker en del frågor är dock omständigheten att Lockerud öppnar sin cafeteria även när andra föreningar arrangerar exempelvis cuper. Det finns visserligen ett avtal som ger Lockerud den rätten men det känns onekligen tveksamt ur ett moraliskt perspektiv, inte minst eftersom kioskverksamheten är en stor inkomstkälla för den förening som anordnar en cup. Ingen skugga ska falla över Lockerud för att de lyckats förhandla sig till ett, för dem, mycket fördelaktigt avtal. Däremot finns en risk för att, som nämns i artiklarna, viljan och möjligheten att arrangera cuper i andra sporter än innebandy minskar. En sådan utveckling tror jag inte att någon vill se.

Jag vill betona att jag inte tycker att Lockerud gör något fel utifrån de juridiska förutsättningar som gäller i den här frågan. Varje förening verkar ju för sina intressen och i det här fallet ser det ut att ha dykt upp en möjlighet som är för bra för att tacka nej till. Den part som, utifrån den information som framkommit i artiklarna, har agerat klandervärt är Mariestads kommun. Att skriva ett avtal med en förening som ger den stora fördelar i förhållande till andra föreningar känns i grunden mycket tveksamt och det är fullt förståeligt att andra föreningar känner sig förfördelade.

Det vore intressant att veta vilken kompetens beträffande avtalsskrivning som finns hos kommunen och om den använts på rätt sätt i det här fallet. Det kan ju vara så att det finns rimliga förklaringar till att det ser ut som det gör och i så fall är allt i sin ordning. Kommunen, och då kanske lämpligast fritidschefen Tomas Ekström, bör dock lämna ett svar på följande frågor:

· Vad är bakgrunden till att IBK Lockerud Mariestad fått ingå ett avtal av det här slaget?

· Hur har avtalsförhandlingarna gått till?

· Vad är motiveringen till att IBK Lockerud Mariestad beviljats ensamrätt på kioskverksamheten i Bollhallen?

Till Lockerud vill jag ställa följande fråga:

· Anser Lockerud att det är moraliskt försvarbart att öppna sin cafeteria på det sätt som beskrivs i artiklarna?

Tacksam för svar

Idrottsfantasten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.