14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 15:37

Unga skulpturer behöver nya hem

Insändare: Konst

Hemlös. Panncentralen har sedan 2011 arbetat med projekt för barn och unga, Unga Panncentralen och Ung Plattform. Utgångspunkten är att de unga ska träna sig på att lösa arbetsuppgifter.

Vi arbetar med det omvända perspektivet. Det vill säga att det är de ungas idéer som bearbetas fram till ett genomförande. Johannesbergsparken var tänkt att bli de ungas skulpturpark, som barnen i vuxen ålder skulle kunna relatera till. Panncentralen arbetade fram avtal för skulpturer tillsammans med tidigare hyresvärd hur frågan om skulpturer ska hanteras.

Nu är situationen en annan. Ny hyresvärd och nya villkor.

Skulpturerna ska flyttas när hyresavtalen avslutas och nu söker vi hem för Igelkotten Bertil och för Nalle. En parentes Nalle Puh fyllde 90 år den 6 oktober 1906. Flytten av skulpturerna behöver göras nu under år 2016.

Panncentralen ber därför mariestadsbor/företag att tänka till och komma med förslag till nya hem för Mariestads ungas skulpturer.

Panncentralen Galleri konstförening

Vi arbetar med det omvända perspektivet. Det vill säga att det är de ungas idéer som bearbetas fram till ett genomförande. Johannesbergsparken var tänkt att bli de ungas skulpturpark, som barnen i vuxen ålder skulle kunna relatera till. Panncentralen arbetade fram avtal för skulpturer tillsammans med tidigare hyresvärd hur frågan om skulpturer ska hanteras.

Nu är situationen en annan. Ny hyresvärd och nya villkor.

Skulpturerna ska flyttas när hyresavtalen avslutas och nu söker vi hem för Igelkotten Bertil och för Nalle. En parentes Nalle Puh fyllde 90 år den 6 oktober 1906. Flytten av skulpturerna behöver göras nu under år 2016.

Panncentralen ber därför mariestadsbor/företag att tänka till och komma med förslag till nya hem för Mariestads ungas skulpturer.

Panncentralen Galleri konstförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.