10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Satsa på befintlig järnväg

Insändare: Kollektivtrafik

Regeringens plan på att starta upp en höghastighetsjärnväg i Sverige kommer att minimera möjligheterna att låta övriga järnvägsnätet i landet att få en bra framtid!

Kostnaderna för en höghastighetsbana lär överstiga mer än 300 miljarder när allt är klart om kanske 20 år.

Liberalerna vill istället satsa på att underhålla och förbättra befintligt järnvägsnät nu. Byggs höghastighetsjärnvägen upp enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiets plan så riskeras i vår region t.ex. Västra Stambanan och Kinnekullebanan att försämras ytterligare med resultatet att tågen måste köra ännu saktare för att inte riskera allvarliga skador. Risken finns också att Kinnekullebanan kommer att läggas ner pga. att för få resenärer vill sitta på ett tåg som kanske bara får köras i max 40 km/h i timmen under stora delen av Kinnekullebanan.

Jag anser därför att vi som bor mellan Vänern och Vättern måste reagera på regeringens plan!

Regeringen bör istället snarast se till så att vi får mer pengar för att renovera och underhålla det befintliga järnvägsnätet nu!

Göran Hellström (L)

Mariestad

Kostnaderna för en höghastighetsbana lär överstiga mer än 300 miljarder när allt är klart om kanske 20 år.

Liberalerna vill istället satsa på att underhålla och förbättra befintligt järnvägsnät nu. Byggs höghastighetsjärnvägen upp enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiets plan så riskeras i vår region t.ex. Västra Stambanan och Kinnekullebanan att försämras ytterligare med resultatet att tågen måste köra ännu saktare för att inte riskera allvarliga skador. Risken finns också att Kinnekullebanan kommer att läggas ner pga. att för få resenärer vill sitta på ett tåg som kanske bara får köras i max 40 km/h i timmen under stora delen av Kinnekullebanan.

Jag anser därför att vi som bor mellan Vänern och Vättern måste reagera på regeringens plan!

Regeringen bör istället snarast se till så att vi får mer pengar för att renovera och underhålla det befintliga järnvägsnätet nu!

Göran Hellström (L)

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.