06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

De som producerar tar ansvar

Insändare: Replik.

Återvinning. Med anledning av insändare 3 oktober med rubriken ” Låt de som säljer skräpet ta ansvar” måste jag ge följande kommentar.

Vad beträffar återvinning av förpackningar med mera så finansieras hanteringen av producenterna. Plast, glas, papper, metall, tidningar, trä återvinns och återkommer i nya produkter. Hur effektivt beror på konsumentens noggrannhet. Ansvaret är vårt när varorna lämnat affären. Problemet är att vi konsumenter har dålig kunskap, är ointresserade och för dåliga på att sortera.

I vårt hushåll sorterar vi till 100 %. Köks/ matavfall gör vi jord av med bokashimetoden och använder i egen trädgård. Transporter med sopbilar behövs ej. Ekologiskt och miljösmart.

Vad som däremot är tråkigt är att jag under mina promenader med hund kan träffa på allt från möbler, kylskåp, TV- apparater med mera som slängs i skogen. Säkert efter mycken möda med bil och släp vilket måste varit mycket besvärligare än en bekväm tur till återvinningscentralen där allt dessutom tas om hand gratis. Många kan inte veta om att återvinningscentralen finns !?

Ett litet tips till vårt avfallskontor. Annonsera om Bångahagen och dess utmärkta service.

Stig Ljungwald

Vad beträffar återvinning av förpackningar med mera så finansieras hanteringen av producenterna. Plast, glas, papper, metall, tidningar, trä återvinns och återkommer i nya produkter. Hur effektivt beror på konsumentens noggrannhet. Ansvaret är vårt när varorna lämnat affären. Problemet är att vi konsumenter har dålig kunskap, är ointresserade och för dåliga på att sortera.

I vårt hushåll sorterar vi till 100 %. Köks/ matavfall gör vi jord av med bokashimetoden och använder i egen trädgård. Transporter med sopbilar behövs ej. Ekologiskt och miljösmart.

Vad som däremot är tråkigt är att jag under mina promenader med hund kan träffa på allt från möbler, kylskåp, TV- apparater med mera som slängs i skogen. Säkert efter mycken möda med bil och släp vilket måste varit mycket besvärligare än en bekväm tur till återvinningscentralen där allt dessutom tas om hand gratis. Många kan inte veta om att återvinningscentralen finns !?

Ett litet tips till vårt avfallskontor. Annonsera om Bångahagen och dess utmärkta service.

Stig Ljungwald

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.