24 sep 2016 06:00

26 sep 2016 14:25

Vi måste mötas i ömsesidig respekt

Insändare: Integration

Till alla er som reagerat på Fedaas åsikter om klädsel på en muslimsk kvinna. Jag förstår er upprördhet och jag håller med er i sak. Regler ska gälla alla, framförallt om det handlar om hygien inom vården. Jag tycker dock att tonen varit onödigt hård. Tror att vi i vårt segregerade samhälle måste mötas i dessa frågor och lyssna med respekt. Ömsesidigt förakt och avståndstagande är en grogrund för både rasism och fundamentalism.

Mitt intryck av Fedaa är att hon är en vänlig människa som ärligt och modigt försöker svara även på obekväma frågor om sin religion. Det gladde mig att hon ville berätta och jag har många frågor jag önskar svar på. Jag håller inte med henne, men har respekt för henne som person och hoppades på att kunna mötas i en dialog. Hårda ord skrämmer iväg och hur ska vi då få hjälp att förstå från de som är muslimer och inte bara svenska experter och förståsigpåare?

Jag vill välkomna Fedaa och alla andra muslimer att fortsätta skriva om sin religion på insändarsidan. Hoppas att vi kan mötas i ömsesidig respekt.

Slutligen. Minns att det är med åsikter som med spikar. Ju hårdare man slår på dem desto hårdare sitter de.

Undrande

 

Till alla er som reagerat på Fedaas åsikter om klädsel på en muslimsk kvinna. Jag förstår er upprördhet och jag håller med er i sak. Regler ska gälla alla, framförallt om det handlar om hygien inom vården. Jag tycker dock att tonen varit onödigt hård. Tror att vi i vårt segregerade samhälle måste mötas i dessa frågor och lyssna med respekt. Ömsesidigt förakt och avståndstagande är en grogrund för både rasism och fundamentalism.

Mitt intryck av Fedaa är att hon är en vänlig människa som ärligt och modigt försöker svara även på obekväma frågor om sin religion. Det gladde mig att hon ville berätta och jag har många frågor jag önskar svar på. Jag håller inte med henne, men har respekt för henne som person och hoppades på att kunna mötas i en dialog. Hårda ord skrämmer iväg och hur ska vi då få hjälp att förstå från de som är muslimer och inte bara svenska experter och förståsigpåare?

Jag vill välkomna Fedaa och alla andra muslimer att fortsätta skriva om sin religion på insändarsidan. Hoppas att vi kan mötas i ömsesidig respekt.

Slutligen. Minns att det är med åsikter som med spikar. Ju hårdare man slår på dem desto hårdare sitter de.

Undrande

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.