24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

Svårt för cyklisten att göra rätt

Insändare: Trafik

På gemensamma gång- och cykelbanor går man till vänster och cyklar till höger. Det gör de flesta, men tyvärr inte alla.

Många hundägare går själva till vänster men låter sin hund spring kors och tvärs, och ofta till höger i ett långt flexikoppel, istället för att ha hunden till vänster om sig. Många gånger har jag fått tvärstanna eller gjort en snabb undanmanöver för att inte köra rätt in i ett tunt hundkoppel som om en lina vore spänd över vägen när jag kommer på cykel.

Cykelpassager och cykelöverfarter är två olika benämningar som förekommer då en cykelbana och bilväg korsar varandra. De är lika, men ändå inte. Enligt trafikförordningen har bilisten skyldighet att lämna cyklisten företräde i cykelöverfarten, men inte i cykelpassagen om den inte ligger i anslutning till en cirkulationsplats. Vad som är en passage och var det är en överfart, det vet nog varken jag som cyklist eller bilist, så det är inte lätt att veta vem som har skyldighet att stanna. Är det jag som cyklist eller är det bilisten?

Så det bästa och säkraste är nog att ta det lugnt och vara uppmärksam som trafikant, oavsett om man går, cyklar eller åker bil.

Cyklisten

På gemensamma gång- och cykelbanor går man till vänster och cyklar till höger. Det gör de flesta, men tyvärr inte alla.

Många hundägare går själva till vänster men låter sin hund spring kors och tvärs, och ofta till höger i ett långt flexikoppel, istället för att ha hunden till vänster om sig. Många gånger har jag fått tvärstanna eller gjort en snabb undanmanöver för att inte köra rätt in i ett tunt hundkoppel som om en lina vore spänd över vägen när jag kommer på cykel.

Cykelpassager och cykelöverfarter är två olika benämningar som förekommer då en cykelbana och bilväg korsar varandra. De är lika, men ändå inte. Enligt trafikförordningen har bilisten skyldighet att lämna cyklisten företräde i cykelöverfarten, men inte i cykelpassagen om den inte ligger i anslutning till en cirkulationsplats. Vad som är en passage och var det är en överfart, det vet nog varken jag som cyklist eller bilist, så det är inte lätt att veta vem som har skyldighet att stanna. Är det jag som cyklist eller är det bilisten?

Så det bästa och säkraste är nog att ta det lugnt och vara uppmärksam som trafikant, oavsett om man går, cyklar eller åker bil.

Cyklisten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.