21 sep 2016 06:00

21 sep 2016 06:00

Skicka in anmälan

Humlet:

Angående dödsfallet på Mariestads kommuns äldreboende Humlet i Mariestad den 5 augusti då ingen personal fanns och inte heller kom trots tryckningar flera gånger på larmklockor under en timme, även den på brukarens arm.

Äldrevårdschefen Britt Johansson tycks inte utreda händelsen och göra en anmälan enligt Lex Sara trots att hon lovade detta i artikel i MT några dagar senare. Tror hon att vi glömt detta nu så lovar jag att göra det åt henne. Skicka in en anmälan omgående.

Åke Rutgersson

Angående dödsfallet på Mariestads kommuns äldreboende Humlet i Mariestad den 5 augusti då ingen personal fanns och inte heller kom trots tryckningar flera gånger på larmklockor under en timme, även den på brukarens arm.

Äldrevårdschefen Britt Johansson tycks inte utreda händelsen och göra en anmälan enligt Lex Sara trots att hon lovade detta i artikel i MT några dagar senare. Tror hon att vi glömt detta nu så lovar jag att göra det åt henne. Skicka in en anmälan omgående.

Åke Rutgersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.