21 sep 2016 06:00

21 sep 2016 06:00

Lag måste gå före religion

Insändare: Sekulärt land

Ibland får man höra att Sverige är ett islamofobiskt land. I så fall är det lika illa för kristna, judar, buddhister eller andra religiösa. Sverige är ett sekulärt land där samhällets lagar och regler går före religiösa regler.

Jag tycker att man borde upplysa alla flyktingar om detta innan de söker asyl. Då har man möjlighet att välja. Det klart att man kan bli besviken om man lagt stora summor på flyktingsmugglare och sedan tror att det exempelvis är fritt fram att leva efter religiösa regler. Jobbar man inom vården går hygienkrav först. Vi förväntar oss att både män och kvinnor försörjer sig själva.

Sverige är extremt i jämförelse med många andra länder. Vill man sätta religiösa regler först så får man välja ett annat land. Det är knappast rasistiskt, men ett ställningstagande att lag går före religion.

M. A

Ibland får man höra att Sverige är ett islamofobiskt land. I så fall är det lika illa för kristna, judar, buddhister eller andra religiösa. Sverige är ett sekulärt land där samhällets lagar och regler går före religiösa regler.

Jag tycker att man borde upplysa alla flyktingar om detta innan de söker asyl. Då har man möjlighet att välja. Det klart att man kan bli besviken om man lagt stora summor på flyktingsmugglare och sedan tror att det exempelvis är fritt fram att leva efter religiösa regler. Jobbar man inom vården går hygienkrav först. Vi förväntar oss att både män och kvinnor försörjer sig själva.

Sverige är extremt i jämförelse med många andra länder. Vill man sätta religiösa regler först så får man välja ett annat land. Det är knappast rasistiskt, men ett ställningstagande att lag går före religion.

M. A

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.