20 sep 2016 06:00

20 sep 2016 06:00

Sluta dalta med livsstilskriminella

Insändare: Töreboda

I flera årtionden har flummare haft alltför stort inflytande vad gäller attityder, normer, påverkan på lagstiftning och så vidare. Exempelvis:

* flum i barnuppfostran

* flum i skolan

* flum i rättsväsendet

Det är så synd om de stackars brottslingarna. De har haft en så jobbig uppväxt. Det är myndigheternas och skolans ansvar när någon missköter sig. Bullshit! Var har det egna ansvaret tagit vägen?

Flertalet med svåra uppväxtförhållanden har inte blivit kriminella, de har tagit ett eget ansvar liksom flertalet av oss vanliga hederliga medborgare där föräldrar har fostrat sina barn till att bli ansvarskännande. Men de som återfaller i brott gång på gång, tar bevisligen inget ansvar, varken

för sig själva eller andra.

Nu får det vara nog med daltandet! Riksdagspolitiker, vakna! Kommunen kan inte, och ska inte, ta hand om livsstilskriminella. Det vore ett orimligt kommunalt ansvar. Men Töreboda kommun kan

göra annat för att trygga sina invånare, tex öka belysningen kvällar och nätter.

Polisen kan och ska gripa livsstilskriminella, men det är brist på poliser och regelverket gör att polisen ofta står maktlös med bakbundna händer inför den kategorin brottslingar.

Rättsväsendet är på väg att bli ett skämt. Ju fler brott, desto mer rabatt för den dömde – det borde

väl vara tvärtom?

Riksdagen måste snabbt besluta om kraftigt ökade resurser och ändra lagstiftningen så att den bättre överensstämmer med medborgarnas uppfattning om hur vårt rättssamhälle ska se ut.

Till sist, det är nog vi ’törboiter’ själva som måste ta ett större ansvar för vår egen och andras trygghet, till exempel genom att röra oss mer ute, grannsamverkan, morsor och farsor på stan, nattåkarna mm.

Tillsammansperspektiv ger oss alla ökad trygghet.

Kjerstin Nilsson

invånare i Töreboda

I flera årtionden har flummare haft alltför stort inflytande vad gäller attityder, normer, påverkan på lagstiftning och så vidare. Exempelvis:

* flum i barnuppfostran

* flum i skolan

* flum i rättsväsendet

Det är så synd om de stackars brottslingarna. De har haft en så jobbig uppväxt. Det är myndigheternas och skolans ansvar när någon missköter sig. Bullshit! Var har det egna ansvaret tagit vägen?

Flertalet med svåra uppväxtförhållanden har inte blivit kriminella, de har tagit ett eget ansvar liksom flertalet av oss vanliga hederliga medborgare där föräldrar har fostrat sina barn till att bli ansvarskännande. Men de som återfaller i brott gång på gång, tar bevisligen inget ansvar, varken

för sig själva eller andra.

Nu får det vara nog med daltandet! Riksdagspolitiker, vakna! Kommunen kan inte, och ska inte, ta hand om livsstilskriminella. Det vore ett orimligt kommunalt ansvar. Men Töreboda kommun kan

göra annat för att trygga sina invånare, tex öka belysningen kvällar och nätter.

Polisen kan och ska gripa livsstilskriminella, men det är brist på poliser och regelverket gör att polisen ofta står maktlös med bakbundna händer inför den kategorin brottslingar.

Rättsväsendet är på väg att bli ett skämt. Ju fler brott, desto mer rabatt för den dömde – det borde

väl vara tvärtom?

Riksdagen måste snabbt besluta om kraftigt ökade resurser och ändra lagstiftningen så att den bättre överensstämmer med medborgarnas uppfattning om hur vårt rättssamhälle ska se ut.

Till sist, det är nog vi ’törboiter’ själva som måste ta ett större ansvar för vår egen och andras trygghet, till exempel genom att röra oss mer ute, grannsamverkan, morsor och farsor på stan, nattåkarna mm.

Tillsammansperspektiv ger oss alla ökad trygghet.

Kjerstin Nilsson

invånare i Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.