14 sep 2016 06:00

14 sep 2016 06:00

Landsväg eller järnväg?

INSÄNDARE: Trafik

Men ett har dessa vägnät gemensamt, det fodras underhåll. På vägarna försöker man få underhållet genom att förse fordonen med sämre däck ur säkerhetssynpunkt.

Och partiklarna från däckslitaget talas inte alls om. Det är betydligt lättare att tala om det dubbdäcken sliter upp från vägarna, även om detta är betydligt större korn som torde ha svårt att påverka vår hälsa. Annars skulle det vara bättre i Tyskland där inte dubbdäck används.

När det gäller däcks påverkan på vår hälsa borde sommardäcken med sina oljor vara mest värd att tala om. Det är väl inte med förtjusning kemisten blandar i dessa oljor i gummisatserna, då de vet att bara ångorna från dem är cancerframkallande. Jag minns en som stod nära en öppen dörr med andningsmask, och så snart han förslutit påsen gick han ut och andades frisk luft några minuter.

Men slitaget på våra vägar kostar pengar att åtgärda om det sedan gäller järnväg eller landsväg. Man kan undra hur kalkylerna ser ut. Betalar verkligen inte bilismen underhållet av våra vägar? Ta bort bilismen och se hur rikets finanser ser ut.

Att järnvägen är miljövänligaste sättet att transportera på är väl heller ingen som betvivlar. Och miljön går väl inte att värdera i pengar, även om vi vant oss vid att bara räkna pengar.

Kanske våra styrande borde tänka lite mer på vilket värde våra transporter har för vårt samhälle och räkna underhållet till betydligt fler pengar där även vår säkerhet värderas in på annat sätt än vad som görs nu.

Rune Jakobsson

 

Och partiklarna från däckslitaget talas inte alls om. Det är betydligt lättare att tala om det dubbdäcken sliter upp från vägarna, även om detta är betydligt större korn som torde ha svårt att påverka vår hälsa. Annars skulle det vara bättre i Tyskland där inte dubbdäck används.

När det gäller däcks påverkan på vår hälsa borde sommardäcken med sina oljor vara mest värd att tala om. Det är väl inte med förtjusning kemisten blandar i dessa oljor i gummisatserna, då de vet att bara ångorna från dem är cancerframkallande. Jag minns en som stod nära en öppen dörr med andningsmask, och så snart han förslutit påsen gick han ut och andades frisk luft några minuter.

Men slitaget på våra vägar kostar pengar att åtgärda om det sedan gäller järnväg eller landsväg. Man kan undra hur kalkylerna ser ut. Betalar verkligen inte bilismen underhållet av våra vägar? Ta bort bilismen och se hur rikets finanser ser ut.

Att järnvägen är miljövänligaste sättet att transportera på är väl heller ingen som betvivlar. Och miljön går väl inte att värdera i pengar, även om vi vant oss vid att bara räkna pengar.

Kanske våra styrande borde tänka lite mer på vilket värde våra transporter har för vårt samhälle och räkna underhållet till betydligt fler pengar där även vår säkerhet värderas in på annat sätt än vad som görs nu.

Rune Jakobsson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.