13 sep 2016 06:00

13 sep 2016 08:32

Lågvattenmärke på Electrolux

Insändare: Arbete

If-Metall informerade om förhandlingarna som pågår och medlemmarna ställde konkreta och relevanta frågor om läget. Mötet var lugnt och sansat.

På fredagen kallar platschefen upp flera medlemmar och frågar dem om vad som sades på mötet.

Därefter kallar han in IF-Metalls ordförande för fortsatta frågor om detta möte.

Detta måste vara ett lågvattenmärke i Electrolux historia (ialla fall i Mariestad).

Detta är föreningskränkande att medlemmarna ska riskera att tvingas bli angivare.

Medlemmarna kämpar varje dag och har hittills uppnått produktionsmålen varje dag, när det inte har berott på materialfel eller brist på detaljer, sedan vi fick det hemska beskedet att Electrolux skulle lägga ner sin kylskåpstillverkning i Mariestad.

Medlemmar I IF-Metall

If-Metall informerade om förhandlingarna som pågår och medlemmarna ställde konkreta och relevanta frågor om läget. Mötet var lugnt och sansat.

På fredagen kallar platschefen upp flera medlemmar och frågar dem om vad som sades på mötet.

Därefter kallar han in IF-Metalls ordförande för fortsatta frågor om detta möte.

Detta måste vara ett lågvattenmärke i Electrolux historia (ialla fall i Mariestad).

Detta är föreningskränkande att medlemmarna ska riskera att tvingas bli angivare.

Medlemmarna kämpar varje dag och har hittills uppnått produktionsmålen varje dag, när det inte har berott på materialfel eller brist på detaljer, sedan vi fick det hemska beskedet att Electrolux skulle lägga ner sin kylskåpstillverkning i Mariestad.

Medlemmar I IF-Metall

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.