08 sep 2016 06:00

09 sep 2016 09:03

Slöjan behöver inte begränsa kvinnors liv

Insändare: Religion

Jag tror de flesta människor har en fördom om beslöjade kvinnor. Jag ser ibland den fördomen i en del människor ögon när jag promenerar med mina barn. De fördömer slöjan och tror att den beslöjade kvinna är okunnig och förtryckt, men jag vill säga att det finns massor av beslöjade kvinnor som är bildade och blir till exempel läkare, ingenjörer och lärare.

Men samtidigt finns det också många fall där kvinnor känner sig tvingade av deras föräldrar eller make att vara beslöjade. Jag menar inte att vi lever i en utopi, men vi lever i ett samhälle som har olika situationer precis som överallt i hela världen.

Så slöjan hindrar inte kvinnor att arbeta, studera, träna, promenera, vara en effektiv medlem i samhället, delta i alla aktiviteter och utveckla sig på olika områden. Jag hoppas att samhället tar hänsyn till den situation som råder för de beslöjade kvinnorna innan man ser till vissa enskilda fall där kvinnor lider av orättvisa, förtryck och elände.

Vi får inte glömma att månen alltid ger oss ljus på natten, men den har en mörk sida samtidigt.

Fedaa Taha

Jag tror de flesta människor har en fördom om beslöjade kvinnor. Jag ser ibland den fördomen i en del människor ögon när jag promenerar med mina barn. De fördömer slöjan och tror att den beslöjade kvinna är okunnig och förtryckt, men jag vill säga att det finns massor av beslöjade kvinnor som är bildade och blir till exempel läkare, ingenjörer och lärare.

Men samtidigt finns det också många fall där kvinnor känner sig tvingade av deras föräldrar eller make att vara beslöjade. Jag menar inte att vi lever i en utopi, men vi lever i ett samhälle som har olika situationer precis som överallt i hela världen.

Så slöjan hindrar inte kvinnor att arbeta, studera, träna, promenera, vara en effektiv medlem i samhället, delta i alla aktiviteter och utveckla sig på olika områden. Jag hoppas att samhället tar hänsyn till den situation som råder för de beslöjade kvinnorna innan man ser till vissa enskilda fall där kvinnor lider av orättvisa, förtryck och elände.

Vi får inte glömma att månen alltid ger oss ljus på natten, men den har en mörk sida samtidigt.

Fedaa Taha

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.