04 jul 2016 06:02

26 dec 2016 17:30

Sällan skådat raseri efter barnvåldtäkt

INSÄNDARE: Rättsväsendet

Sällan skådar vi en sådan ilska som den som har brett ut sig i Mariestad och övriga Sverige efter barnvåldtäkten på en trettonårig flicka i Sjöhagaparken under våren.

Det som främst utlöste raseriet var att våldtäktsmannen som straff fick skyddstillsyn i 18 månader i stället för fängelse och utvisning, som allmänheten nog hade väntat sig. Han ska också betala ett skadestånd på 140 000 kronor plus ränta till sitt offer. Hur nu det ska gå till?

Är det någon som är förvånad över att människor är förbannade? Inte jag, i varje fall. Jag som har jobbat som god man och kontaktperson till ensamkommande ungdomar i fem år förstod direkt, att det här fallet skulle tända folks ilska utöver det vanliga.

När jag läser domen inser jag, inte oväntat, att den dömde killen inte har förstått särskilt mycket om vilka lagar och regler vi har i Sverige. Han anser inte att han har någon som helst skuld i det inträffade, utan skyller på sitt offer. Hans berättelse bedöms dock inte som trovärdig av tingsrätten. En av nämndemännen har dock en avvikande åsikt.

Vad beror det då på, att våldtäktsmannen inte förstår och inser? Jo, trots att han har vistats i Sverige i tre år och bott på ett asylboende, verkar han inte veta mycket om de skyldigheter han har och vilka normer och krav som gäller i vårt land. Hade denne man på något sätt insett vad han ställt till med och visat åtminstone lite ånger hade läget för honom förbättrats. I stället för ånger hävdar han och hans advokat att han egentligen är tre år yngre än 20, som det står på hans uppehållstillstånd.

Hans advokat, som jag har pratat med, uppmanar sin klient att överklaga till Göta hovrätt.

Jag hoppas att det här ärendet tas upp i Göta hovrätt och får en ordentlig genomgång där. Sen hoppas jag också, att ensamkommande ungdomar får en helt annan introduktion om vad som gäller i Sverige än de får idag, när de kommer till de boenden, där de ofta stannar i flera år. Den introduktionen ska starta DIREKT vid ankomsten, precis som svenskundervisningen.

I dag förekommer det ett svenskt mesande utan like med dessa ungdomar. Kommunerna tar emot ensamkommande och startar boenden i parti och minut, mest för att späda på sina kommunkassor. Vi måste ställa krav. De killar som kommer förstår detta. Och de allra, allra flesta inser, att de krav som vi måste ställa är ett bra sätt att verkligen bry sig om sina medmänniskor.

Inger Dernroth

Sällan skådar vi en sådan ilska som den som har brett ut sig i Mariestad och övriga Sverige efter barnvåldtäkten på en trettonårig flicka i Sjöhagaparken under våren.

Det som främst utlöste raseriet var att våldtäktsmannen som straff fick skyddstillsyn i 18 månader i stället för fängelse och utvisning, som allmänheten nog hade väntat sig. Han ska också betala ett skadestånd på 140 000 kronor plus ränta till sitt offer. Hur nu det ska gå till?

Är det någon som är förvånad över att människor är förbannade? Inte jag, i varje fall. Jag som har jobbat som god man och kontaktperson till ensamkommande ungdomar i fem år förstod direkt, att det här fallet skulle tända folks ilska utöver det vanliga.

När jag läser domen inser jag, inte oväntat, att den dömde killen inte har förstått särskilt mycket om vilka lagar och regler vi har i Sverige. Han anser inte att han har någon som helst skuld i det inträffade, utan skyller på sitt offer. Hans berättelse bedöms dock inte som trovärdig av tingsrätten. En av nämndemännen har dock en avvikande åsikt.

Vad beror det då på, att våldtäktsmannen inte förstår och inser? Jo, trots att han har vistats i Sverige i tre år och bott på ett asylboende, verkar han inte veta mycket om de skyldigheter han har och vilka normer och krav som gäller i vårt land. Hade denne man på något sätt insett vad han ställt till med och visat åtminstone lite ånger hade läget för honom förbättrats. I stället för ånger hävdar han och hans advokat att han egentligen är tre år yngre än 20, som det står på hans uppehållstillstånd.

Hans advokat, som jag har pratat med, uppmanar sin klient att överklaga till Göta hovrätt.

Jag hoppas att det här ärendet tas upp i Göta hovrätt och får en ordentlig genomgång där. Sen hoppas jag också, att ensamkommande ungdomar får en helt annan introduktion om vad som gäller i Sverige än de får idag, när de kommer till de boenden, där de ofta stannar i flera år. Den introduktionen ska starta DIREKT vid ankomsten, precis som svenskundervisningen.

I dag förekommer det ett svenskt mesande utan like med dessa ungdomar. Kommunerna tar emot ensamkommande och startar boenden i parti och minut, mest för att späda på sina kommunkassor. Vi måste ställa krav. De killar som kommer förstår detta. Och de allra, allra flesta inser, att de krav som vi måste ställa är ett bra sätt att verkligen bry sig om sina medmänniskor.

Inger Dernroth

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.