16 maj 2016 17:12

16 maj 2016 17:12

Apropå "Planbeskrivning för Biblioteksparken"

INSÄNDARE: GrönytaArgus

Biblioteksparken var liten redan från början, blev mindre vid en asfaltering som nu är allmän parkering, och vid en eventuell framtida dubblering av Kinnekullebanan - något som är önskvärt - kommer Stadsparken och/eller Biblioteksparkens grönytor att minskas ytterligare. Och så nu 25 procent bort av det gröna om den planerade byggnationen genomförs.

Ändå skriver man, att planen tar fasta på att ”värna och utveckla parker och grönområden”. Stora ord!

Enligt planbeskrivningen har Biblioteksparken ”svag karaktär”, vilket skulle ”förstärkas” genom bland annat gångar och ”romantiska element som historiserande ruiner” och valvbroar (!). Vad blir då kvar av grönytorna?

Skälet för intrånget i parken är också att den utnyttjas dåligt, saknar parksoffor (vilket torde vara lätt avhjälpt) och är ”mest ett grönt inslag”.

Räcker inte det senare? En liten del av en ständigt mindre grön oas i centrum!

Finns det verkligen ingen annan tomt som skulle vara lämplig för den här kolossen, utan att man måste fälla träd och minska på grönområdena i stadsbebyggelsen?

Ändå skriver man, att planen tar fasta på att ”värna och utveckla parker och grönområden”. Stora ord!

Enligt planbeskrivningen har Biblioteksparken ”svag karaktär”, vilket skulle ”förstärkas” genom bland annat gångar och ”romantiska element som historiserande ruiner” och valvbroar (!). Vad blir då kvar av grönytorna?

Skälet för intrånget i parken är också att den utnyttjas dåligt, saknar parksoffor (vilket torde vara lätt avhjälpt) och är ”mest ett grönt inslag”.

Räcker inte det senare? En liten del av en ständigt mindre grön oas i centrum!

Finns det verkligen ingen annan tomt som skulle vara lämplig för den här kolossen, utan att man måste fälla träd och minska på grönområdena i stadsbebyggelsen?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.