22 apr 2016 12:06

22 apr 2016 12:06

Det finns andra alternativ än Biblioteksparken

Debatt:

Biblioteksparken. I Mariestads kommuns grönprogram, där alla som till exempel har planer på att flytta till Mariestad kan läsa om gestaltningen av Mariestads parker, står det om Biblioteksparken: ”Parken ska dock behålla sin egen karaktär. Den vackra ekängen ger ett intryck av landskapspark i miniatyr och detta ska bevaras. ” Hoppsan, vart tog de tankarna vägen?

Det står så fina ord i Grönprogrammet över Mariestad, träd är viktiga att bevaras, grönområden är viktiga för social gemenskap och hälsa. Gäller inte detta längre?

Det är nya ledare i staden nu som inte har en tanke på att man kanske borde bevara det som inte kan återställas. Titta bara på vad de lyckades göra i Gärdesparken, där försvann nästan alla träden en förmiddag. De skulle återställas, hur har det gått med det?

Varför exploatera ett fint orört grönområde mitt i Mariestad. Det är många städer med ledare som kämpar för att kunna bevara de grönområden som finns, för att allmänheten skall kunna njuta av en rofylld park i sitt närområde.

Att slå upp en sådan byggnad i parken vore ett stort tjänstefel. Det verkar som vissa personer har fått känslan av ett kall, att bebygga Mariestad med så många bostadsfastigheter som möjligt. Det är väl en god tanke om den vore lite mer genomtänkt. Bygg istället för att kunna behålla ungdomar i staden, dessa planerade byggnationer är endast en utopi för yngre personer, de har inte pengar att betala dessa hyror.

Det byggs och planeras mycket boende över hela staden, det är inte färdigbyggt innan det poppar upp en fantastisk ide på en ny byggnation. Verkar som om det finns personer som måste sätta sina egna landmärken?

Hur blir det med Electrolux mark, vore det inte bättre att förtäta Mariestad där istället? Det är ju ett spännande område enligt Stadsarkitekten själv i Radio Skaraborg. Ekens gamla skolområde, gamla RIA tomten kan fortsätta att bebyggas. Vad hände med planeringen av byggnation framför ICA Oxen? Vill gärna ha svar på från styrande varför det inte byggs där? Det finns så många platser som borde vara mycket bättre att bygga på. Eller är det för mycket begärt att en stor del av Mariestads befolkning kan få behålla sin fina Bibliotekspark som den oas den idag är.

Mariestads kommun har hittat ett sätt att kunna frångå många diskussioner angående bevarande av gamla miljöer, man slutar att underhålla dem och sedan blir de i för dåligt skick att bevara.

Om man tittar på ritningen som publicerades i Mariestadstidningen över Biblioteksparken så tycker jag det ser fantastiskt ut, om man tar bort huset som finns planerat där. Ta tag i parken, låt dyrköpta DaCapo sätta sina fingrar där och gör nåt fint med parken istället. Anlägg en hundrastplats som inte finns i hela centrala Mariestad.

Gör en liten löprunda så folk kan ta sig några rundor medan de har koll på vad deras små barn gör i den nybyggda sandlådan. Bevara ängskaraktären i parken, det tror jag nog att DaCapo med sin kunskap kan lösa galant. Ännu ett stort hyreshus i detta område kommer även att förtäta trafiken i området som redan idag stundvis är smått kaotisk. Om det nu även planeras affärslokaler i byggnadens första plan kan man ju verkligen undra hur genomtänkt denna byggnad är. De styrande kan ju ta sig en promenad genom sin stad så ser de hur många tomma lokaler som redan finns.

Bygger man ett stort hyreshus gör man kanske 50 familjer lyckliga men en halv stad olycklig.

Vill uppmana de som känner som jag att gå in på Mariestads kommuns hemsida och göra ett Medborgarförslag angående Biblioteksparken.

Ett Medborgarförslag måste behandlas, om vi är flera personer som skriver ett sådant så tror jag att de måste börja förstå vad de håller på att åstadkomma. Gör detta innan det är för sent.

Stefan Helgesson

Det står så fina ord i Grönprogrammet över Mariestad, träd är viktiga att bevaras, grönområden är viktiga för social gemenskap och hälsa. Gäller inte detta längre?

Det är nya ledare i staden nu som inte har en tanke på att man kanske borde bevara det som inte kan återställas. Titta bara på vad de lyckades göra i Gärdesparken, där försvann nästan alla träden en förmiddag. De skulle återställas, hur har det gått med det?

Varför exploatera ett fint orört grönområde mitt i Mariestad. Det är många städer med ledare som kämpar för att kunna bevara de grönområden som finns, för att allmänheten skall kunna njuta av en rofylld park i sitt närområde.

Att slå upp en sådan byggnad i parken vore ett stort tjänstefel. Det verkar som vissa personer har fått känslan av ett kall, att bebygga Mariestad med så många bostadsfastigheter som möjligt. Det är väl en god tanke om den vore lite mer genomtänkt. Bygg istället för att kunna behålla ungdomar i staden, dessa planerade byggnationer är endast en utopi för yngre personer, de har inte pengar att betala dessa hyror.

Det byggs och planeras mycket boende över hela staden, det är inte färdigbyggt innan det poppar upp en fantastisk ide på en ny byggnation. Verkar som om det finns personer som måste sätta sina egna landmärken?

Hur blir det med Electrolux mark, vore det inte bättre att förtäta Mariestad där istället? Det är ju ett spännande område enligt Stadsarkitekten själv i Radio Skaraborg. Ekens gamla skolområde, gamla RIA tomten kan fortsätta att bebyggas. Vad hände med planeringen av byggnation framför ICA Oxen? Vill gärna ha svar på från styrande varför det inte byggs där? Det finns så många platser som borde vara mycket bättre att bygga på. Eller är det för mycket begärt att en stor del av Mariestads befolkning kan få behålla sin fina Bibliotekspark som den oas den idag är.

Mariestads kommun har hittat ett sätt att kunna frångå många diskussioner angående bevarande av gamla miljöer, man slutar att underhålla dem och sedan blir de i för dåligt skick att bevara.

Om man tittar på ritningen som publicerades i Mariestadstidningen över Biblioteksparken så tycker jag det ser fantastiskt ut, om man tar bort huset som finns planerat där. Ta tag i parken, låt dyrköpta DaCapo sätta sina fingrar där och gör nåt fint med parken istället. Anlägg en hundrastplats som inte finns i hela centrala Mariestad.

Gör en liten löprunda så folk kan ta sig några rundor medan de har koll på vad deras små barn gör i den nybyggda sandlådan. Bevara ängskaraktären i parken, det tror jag nog att DaCapo med sin kunskap kan lösa galant. Ännu ett stort hyreshus i detta område kommer även att förtäta trafiken i området som redan idag stundvis är smått kaotisk. Om det nu även planeras affärslokaler i byggnadens första plan kan man ju verkligen undra hur genomtänkt denna byggnad är. De styrande kan ju ta sig en promenad genom sin stad så ser de hur många tomma lokaler som redan finns.

Bygger man ett stort hyreshus gör man kanske 50 familjer lyckliga men en halv stad olycklig.

Vill uppmana de som känner som jag att gå in på Mariestads kommuns hemsida och göra ett Medborgarförslag angående Biblioteksparken.

Ett Medborgarförslag måste behandlas, om vi är flera personer som skriver ett sådant så tror jag att de måste börja förstå vad de håller på att åstadkomma. Gör detta innan det är för sent.

Stefan Helgesson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.