18 apr 2016 10:22

18 apr 2016 10:22

Avskriv stolligheterna!

INSÄNDARE: Byggplaner

Biblioteksparken. MT den 3 april bjöd på något man kunde uppfatta som ett förhastat aprilskämt. Så enkelt var det inte. Det märks av en rad insändare, de flesta allmänt kritiska eller klart negativa. Jag vill inte upprepa redan anförda argument utan nöjer mig med följande:

Hur högt är bygget tänkt att bli? Det talas om ett flerbostadshus i upp till fem våningar ”samt en småskalig handel och verksamhet i bottenvåningen”. En gång lärde jag mig att fem plus ett blir sex. Detta skall jämföras med grannen, landsstatshuset som blev stadsbibliotek, är i två våningar, visserligen med dåtidens generösa takhöjd, plus en vindsvåning. Två plus ett blir tre.

Så tar vi fram linjalen och finner att biblioteksbyggnaden (på skissen i tidningen) har en bredd av 18 respektive (mittpartiet) 21 mm, medan Mariehus tänkta huvudbyggnad är tecknad med 12 möjligen 13 mm bredd. Varför?

Det hjälper inte med blomsterspråk om gångstråk, parkbänkar och ”uteplats i skuggan” för att, enligt stadsplanechefen, ”ställa i ordning parken”. Med ”en högre nyttjandegrad” skulle allt fler mariestadsbor drabbas av den skriande kontrasten mellan två byggnadsstilar. Vill vi det?

I London bevarar man centrala parker, likaså i Paris och i New York. Men i Mariestad...

Sven-Olof Rosén

Hur högt är bygget tänkt att bli? Det talas om ett flerbostadshus i upp till fem våningar ”samt en småskalig handel och verksamhet i bottenvåningen”. En gång lärde jag mig att fem plus ett blir sex. Detta skall jämföras med grannen, landsstatshuset som blev stadsbibliotek, är i två våningar, visserligen med dåtidens generösa takhöjd, plus en vindsvåning. Två plus ett blir tre.

Så tar vi fram linjalen och finner att biblioteksbyggnaden (på skissen i tidningen) har en bredd av 18 respektive (mittpartiet) 21 mm, medan Mariehus tänkta huvudbyggnad är tecknad med 12 möjligen 13 mm bredd. Varför?

Det hjälper inte med blomsterspråk om gångstråk, parkbänkar och ”uteplats i skuggan” för att, enligt stadsplanechefen, ”ställa i ordning parken”. Med ”en högre nyttjandegrad” skulle allt fler mariestadsbor drabbas av den skriande kontrasten mellan två byggnadsstilar. Vill vi det?

I London bevarar man centrala parker, likaså i Paris och i New York. Men i Mariestad...

Sven-Olof Rosén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.