09 mar 2016 16:37

09 mar 2016 16:37

Våga säga ifrån

INSÄNDARE: Rättigheter

Jag blir illa berörd att ingen vill eller törs ta i den otrivsel som råder på arbetsplatser i Mariestad.

Att inte tordas säga ifrån är alltför vanligt över hela Sverige. Hellre går folk in i väggen, får magsår eller hjärtbesvär. Eller söker annat jobb.

I Danmark törs och säger folk ifrån på sin arbetsplats. Även i politiska partier behövs mera högt i tak.

Jag läste på Umeå Universitets personallinje mellan 1987-1991 och tog fil.kand. på 140 poäng. Min specialisering var sociologi och uppsatsen handlade om Arbetslivsfonden. Vi läste också om arbetsrätt.

Nu tror många arbetstagare att man inte har rättigheter idag. Tro på dig själv är min uppmaning.

Lars Björnfot,

Beteendevetare

Att inte tordas säga ifrån är alltför vanligt över hela Sverige. Hellre går folk in i väggen, får magsår eller hjärtbesvär. Eller söker annat jobb.

I Danmark törs och säger folk ifrån på sin arbetsplats. Även i politiska partier behövs mera högt i tak.

Jag läste på Umeå Universitets personallinje mellan 1987-1991 och tog fil.kand. på 140 poäng. Min specialisering var sociologi och uppsatsen handlade om Arbetslivsfonden. Vi läste också om arbetsrätt.

Nu tror många arbetstagare att man inte har rättigheter idag. Tro på dig själv är min uppmaning.

Lars Björnfot,

Beteendevetare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.