04 mar 2016 16:38

04 mar 2016 16:38

LO förlust för kvinnor

En rå sanning om kvinnors löner. Så kommenterar LO ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson fackförbundets lönestatistik i SVT. Kvinnor i så kallade arbetaryrken tjänar 73 procent av vad männen gör.

Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att löneskillnaderna ökar mellan arbetarkvinnor och kvinnor på tjänstemannasidan. Kvinnodominerande yrken bland TCO:s och SACO:s medlemmar har fått avsevärt högre lönelyft sedan 2009 än LO:s kvinnodominerande yrken.

Enligt LO:s jämställdhetsbarometer har den genomsnittliga heltidsmånadslönen ökat 2800 kr från 2012 till 2014 för kvinnor inom TCO. Inom samma period ökade den med1 200 kronor för kvinnor inom LO. Sedan 2009 har bland annat sjuksköterskors och lärares löner ökat.

LO har ett antal förslag för att lönerna inom kommunal inte ska halka efter andra fackförbunds löner ytterligare. På sin hemsida lyfter LO tre förslag. Det första förslaget innebär bland annat att föräldraförsäkringen ska delas mer lika mellan föräldrarna, och att skattesubventionerade hushållsnära tjänster avskaffas. Det andra förslaget innebär bättre förebyggande arbetsmiljöarbete samt investeringar i bostäder, infrastruktur samt vård, skola och omsorg. Och det tredje förslaget innebär att lägstalönerna ska prioriteras.

LO:s plan för hur kvinnor ska få högre löner är minst sagt vag och består i sedvanlig ordning av partipolitik snarare än medlemsfrämjande. Ansvaret läggs på regeringen trots att det är LO som misslyckats.

Om föräldraförsäkringen skulle bli kvoterad skulle kvinnor tvingas att arbeta mer genom att de inte tillåts stanna hemma lika länge. Det kan eventuellt leda till en liten löneskillnad. Men det är knappast mindre tid för sina barn undersköterskor efterfrågar när de säger att de vill ha högre löner.

I övrigt innebär inget av LO:s förslag att kvinnors löner kommer att öka. Avskaffat rut-avdrag kommer snarare leda till att många kvinnor förlorar jobbet. LO:s satsningar på vård, skola och omsorg låter bra. Men det finnas ingen strategi för hur dessa satsningar ska leda till löneökningar för LO:s medlemmar. Annars kan pengarna lika gärna gå till att anställa fler eller ge löneökningar till andra grupper.

Det är på sin plats att LO rannsakar sig själva. När den egna statistiken visar att LO är det sämsta fackförbundet att vara med i som kvinna, är det oärligt och tyder på bristande självinsikt att ensidigt kräva politiska reformer.

LO:s käpphäst, frågan om höjda lägstalöner, har hittills inte gett något resultat. Högre lön som baseras på arbetsinsats, erfarenhet och kompetens ger däremot extra pengar i plånboken för kvinnor. LO behöver fokusera på löneutvecklingen framför lägstalönerna. Med dagens förslag är det svårt att se vad kvinnor tjänar på att vara medlemmar.

Anna Sandström

Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att löneskillnaderna ökar mellan arbetarkvinnor och kvinnor på tjänstemannasidan. Kvinnodominerande yrken bland TCO:s och SACO:s medlemmar har fått avsevärt högre lönelyft sedan 2009 än LO:s kvinnodominerande yrken.

Enligt LO:s jämställdhetsbarometer har den genomsnittliga heltidsmånadslönen ökat 2800 kr från 2012 till 2014 för kvinnor inom TCO. Inom samma period ökade den med1 200 kronor för kvinnor inom LO. Sedan 2009 har bland annat sjuksköterskors och lärares löner ökat.

LO har ett antal förslag för att lönerna inom kommunal inte ska halka efter andra fackförbunds löner ytterligare. På sin hemsida lyfter LO tre förslag. Det första förslaget innebär bland annat att föräldraförsäkringen ska delas mer lika mellan föräldrarna, och att skattesubventionerade hushållsnära tjänster avskaffas. Det andra förslaget innebär bättre förebyggande arbetsmiljöarbete samt investeringar i bostäder, infrastruktur samt vård, skola och omsorg. Och det tredje förslaget innebär att lägstalönerna ska prioriteras.

LO:s plan för hur kvinnor ska få högre löner är minst sagt vag och består i sedvanlig ordning av partipolitik snarare än medlemsfrämjande. Ansvaret läggs på regeringen trots att det är LO som misslyckats.

Om föräldraförsäkringen skulle bli kvoterad skulle kvinnor tvingas att arbeta mer genom att de inte tillåts stanna hemma lika länge. Det kan eventuellt leda till en liten löneskillnad. Men det är knappast mindre tid för sina barn undersköterskor efterfrågar när de säger att de vill ha högre löner.

I övrigt innebär inget av LO:s förslag att kvinnors löner kommer att öka. Avskaffat rut-avdrag kommer snarare leda till att många kvinnor förlorar jobbet. LO:s satsningar på vård, skola och omsorg låter bra. Men det finnas ingen strategi för hur dessa satsningar ska leda till löneökningar för LO:s medlemmar. Annars kan pengarna lika gärna gå till att anställa fler eller ge löneökningar till andra grupper.

Det är på sin plats att LO rannsakar sig själva. När den egna statistiken visar att LO är det sämsta fackförbundet att vara med i som kvinna, är det oärligt och tyder på bristande självinsikt att ensidigt kräva politiska reformer.

LO:s käpphäst, frågan om höjda lägstalöner, har hittills inte gett något resultat. Högre lön som baseras på arbetsinsats, erfarenhet och kompetens ger däremot extra pengar i plånboken för kvinnor. LO behöver fokusera på löneutvecklingen framför lägstalönerna. Med dagens förslag är det svårt att se vad kvinnor tjänar på att vara medlemmar.

Anna Sandström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.