25 feb 2016 14:32

25 feb 2016 14:32

Bättre att fly till Sverige

INSÄNDARE: Flyktingar

Jämförelse. ”Tänk om du blev flykting” skriver C.Lundh i MT 25/2.

Han tycker att vi ska tänka omvänt och föreställa oss krig i vårt närområde. Vi skulle då behöva fly till Tadznbekistan. Så funderar han på hur det skulle vara att komma till ett land med helt annan kultur, religion och seder.

Om man föreställer sig ett traditionellt muslimskt land, som namnet antyder, så kan jag meddela att det inte hade blivit lätt. Som kristna hade vi förmodligen blivit förföljda och troligen nekats uppehållstillstånd. Bidrag, boende, mat och utbildning hade vi helt fått klara på egen hand.

Det hade med stor säkerhet varit en fara för våra liv att erkänna att vi var västerlänningar med annan tro. Med den jämförelsen så tycker jag att de flyktingar som kommer till Sverige borde visa en större tacksamhet.

Realist

Han tycker att vi ska tänka omvänt och föreställa oss krig i vårt närområde. Vi skulle då behöva fly till Tadznbekistan. Så funderar han på hur det skulle vara att komma till ett land med helt annan kultur, religion och seder.

Om man föreställer sig ett traditionellt muslimskt land, som namnet antyder, så kan jag meddela att det inte hade blivit lätt. Som kristna hade vi förmodligen blivit förföljda och troligen nekats uppehållstillstånd. Bidrag, boende, mat och utbildning hade vi helt fått klara på egen hand.

Det hade med stor säkerhet varit en fara för våra liv att erkänna att vi var västerlänningar med annan tro. Med den jämförelsen så tycker jag att de flyktingar som kommer till Sverige borde visa en större tacksamhet.

Realist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.