20 jan 2016 16:18

20 jan 2016 16:18

Alliansen redo att överta regeringsansvaret

Debatt:

Sverige står inför stora framtidsutmaningar som måste besvaras. Den nuvarande vänsterregeringens första år med brutna vallöften och passivitet visar hur viktigt det är att vara förberedd. Vänsterregeringens politik leder till 20 000 färre jobb när skatten på jobb och företagande höjs och till att 6 av 10 Skaraborgare får mindre pengar i plånboken från nyår.

Allianspartiernas budgetmotioner är olika i sina detaljer, men vi har en gemensam bas och gemensamma prioriteringar i varje enskild budget. Vi är redo när som helst att överta regeringsansvaret.

Vi har gemensamma ekonomisk-politiska riktlinjer. Vi har en gemensam syn på det ekonomiska läget i världen och hur vi ska återföra svensk ekonomi till överskott och en tydlig redovisning hur vi når överskottsmålet 2020. Vi har gemensamma utgiftstak för statens finanser och vi är eniga om att hålla ett fastare grepp om de offentliga finanserna.

Vi har på 4 viktiga områden gemensamma konkreta förslag;

· Vikten av fler jobb och ett längre arbetsliv

Allianspartierna säger nej till regeringens höjda anställningskostnader för 65+. Vi behöver bli bättre på att tillvarata potentialen hos erfarna medborgare och göra det möjligt för ett längre arbetsliv. Därför gör nu Allianspartier en gemensam satsning på 300 miljarder kronor i våra respektive budgetmotioner för att det redan från 64 år ålder ska vara lägre skatt på att jobba mer.

· Vikten av mer kunskap i skolan

En bra utbildning, med fokus på mer kunskap och lärande. För att göra läraryrket mer attraktivt behövs möjligheter att göra karriär och utvecklas. Alliansen vill utveckla karriärtjänsterna för förstelärare eller lektorer. Det ger 5 000 eller 10 000 kronor mer i plånboken till duktiga lärare.

· Bättre förutsättningar för Sveriges företagare

Allianspartierna går fram med ett samlat paket för att förbättra förutsättningarna för att starta och expandera företag genom bättre kompetens- och kapitalförsörjning och minskat regelkrångel.

· Vikten av starka offentliga finanser

Allianspartierna har enats om gemensamma besparingsförslag på migrationsområdet genom ändrat ersättningssystem, en ny boendeform för ensamkommande barn och unga och samtidigt står vi fast vid att det behövs en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

Vi kommer att fortsätta utveckla vår politik både enskilt och gemensamt för att i regeringsställning kunna genomföra viktiga reformer. Vi söker på nytt väljarnas förtroende för gemensam alliansregering. Alliansen är beredd att presentera gemensam budget om så krävs och axla regeringsansvar. Sverige behöver en stark och handlingskraftig regering.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande Pär Johnson (L)

Allianspartiernas budgetmotioner är olika i sina detaljer, men vi har en gemensam bas och gemensamma prioriteringar i varje enskild budget. Vi är redo när som helst att överta regeringsansvaret.

Vi har gemensamma ekonomisk-politiska riktlinjer. Vi har en gemensam syn på det ekonomiska läget i världen och hur vi ska återföra svensk ekonomi till överskott och en tydlig redovisning hur vi når överskottsmålet 2020. Vi har gemensamma utgiftstak för statens finanser och vi är eniga om att hålla ett fastare grepp om de offentliga finanserna.

Vi har på 4 viktiga områden gemensamma konkreta förslag;

· Vikten av fler jobb och ett längre arbetsliv

Allianspartierna säger nej till regeringens höjda anställningskostnader för 65+. Vi behöver bli bättre på att tillvarata potentialen hos erfarna medborgare och göra det möjligt för ett längre arbetsliv. Därför gör nu Allianspartier en gemensam satsning på 300 miljarder kronor i våra respektive budgetmotioner för att det redan från 64 år ålder ska vara lägre skatt på att jobba mer.

· Vikten av mer kunskap i skolan

En bra utbildning, med fokus på mer kunskap och lärande. För att göra läraryrket mer attraktivt behövs möjligheter att göra karriär och utvecklas. Alliansen vill utveckla karriärtjänsterna för förstelärare eller lektorer. Det ger 5 000 eller 10 000 kronor mer i plånboken till duktiga lärare.

· Bättre förutsättningar för Sveriges företagare

Allianspartierna går fram med ett samlat paket för att förbättra förutsättningarna för att starta och expandera företag genom bättre kompetens- och kapitalförsörjning och minskat regelkrångel.

· Vikten av starka offentliga finanser

Allianspartierna har enats om gemensamma besparingsförslag på migrationsområdet genom ändrat ersättningssystem, en ny boendeform för ensamkommande barn och unga och samtidigt står vi fast vid att det behövs en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

Vi kommer att fortsätta utveckla vår politik både enskilt och gemensamt för att i regeringsställning kunna genomföra viktiga reformer. Vi söker på nytt väljarnas förtroende för gemensam alliansregering. Alliansen är beredd att presentera gemensam budget om så krävs och axla regeringsansvar. Sverige behöver en stark och handlingskraftig regering.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande Pär Johnson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.