19 jan 2016 16:50

19 jan 2016 16:50

Låt fler kvinnor söka asyl

INSÄNDARE: Flyktingar

Könsfördelning. Efter att ha läst insändaren om flyktingmottagning, så instämmer jag i att den nuvarande är klart orättvis och de många kvinnor som verkligen har behov att få komma hit inte får göra det. Med enkla styrmedel kan staten styra så det blir jämnare könsfördelning och inte som nu bara ensamma män.

Man frågar sig varför så många kvinnoorganisationer inte visat intresse för denna viktiga fråga. Många svenska kvinnor tycker inte om att svenska män blir sambo eller gifter sig med utländska kvinnor.

Man får uppfattningen att många i kvinnoorganisationerna, som talar så mycket om jämn könsfördelning och rättvisa, inte alls har något intresse att det ska bli möjligt att fler kvinnor får rätt att söka asyl.

Vore intressant att få svar på denna fråga.

Lika fördelning i flyktingmottagande.

Man frågar sig varför så många kvinnoorganisationer inte visat intresse för denna viktiga fråga. Många svenska kvinnor tycker inte om att svenska män blir sambo eller gifter sig med utländska kvinnor.

Man får uppfattningen att många i kvinnoorganisationerna, som talar så mycket om jämn könsfördelning och rättvisa, inte alls har något intresse att det ska bli möjligt att fler kvinnor får rätt att söka asyl.

Vore intressant att få svar på denna fråga.

Lika fördelning i flyktingmottagande.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.