18 jan 2016 16:00

18 jan 2016 16:00

Angelägen ledare om allas lika värde

INSÄNDARE: Ledare

Replik. Angående ledare i MT (15/1) av tidningens chefredaktör.

Det är viktigt att alla tar del av innehållet i ledaren, som uppmärksammar de kränkningar av kvinnor som fått helt oacceptabla proportioner nyligen. För att stoppa ”männens rätt” att i grupp antasta och våldföra sig på kvinnor i anonymitetens dunkel måste vi agera med kraft för att Sverige ej skall riskera raskravaller som på andra håll i västvärlden.

De synpunkter som framförs av Karin Eriksson är väl avvägda och högst berättigade, och alla i vår kommun samt inte minst de till kommunen anlända människorna av olika nationaliteter måste betänka dessa. De som lärt svenska och kan läsa ledaren bör göra en översättning till de främmande språk som är aktuella. Vi har ju i kommunen människor i alla åldrar, som håller på att integreras, och för alla dessa som förstår vikten av att leva efter de lagar som gäller i vårt land är det högst angeläget att reagera och agera på ett optimalt sätt.

Det finns sannolikt grupper av yngre män med andra nationaliteter, som kan tillräckligt med svenska, men i gruppens skyddande anonymitet gör sig skyldiga till olika former av lagöverträdelser med övergrepp mot unga kvinnor på gatan och i skolan. Om äldre och insiktsfulla människor med samma nationalitet ingriper och kräver att de yngre uppför sig mot sina klasskamrater av motstående kön på ett sätt som kan betraktas som anständigt, får detta förhoppningsvis bättre effekt än när myndighetspersoner agerar. Förklara för de oförstående att deras syn och agerande kommer att gå ut över alla som har en främmande nationalitet och sökt sig från länder med omänskliga förhållanden till vårt land.

Det förekommer allt mer frekvent att de som ej respekterar lag och ordning hänförs till olika ”gäng”, vilket sannolikt är olyckligt då detta stämplar en grupp människor med en starkt nedvärderande attityd som väl knappast leder till något gott.

Betänk följande kategorier - invandrargäng - ungdomsgäng - kriminella gäng och så vidare . Gängbildning av allehanda slag har fått en tveksam och mörk anstrykning på senare tid. I stället för gäng-begreppet skulle det kanske låta bättre med det mindre laddade grupp? Bara en tanke

Dock - naturligtvis måste en grupp av unga män med utländsk bakgrund, som gör sig skyldiga till sexuella övergrepp på kvinnor lagföras, varefter de skall utvisas från vårt land för all framtid, för att markera det ytterst allvarliga i situationen.

” J-G-E - lyssnande invånare som reagerar på de upprörda reaktionerna mot människor från främmande land som finns mitt ibland oss.”

Det är viktigt att alla tar del av innehållet i ledaren, som uppmärksammar de kränkningar av kvinnor som fått helt oacceptabla proportioner nyligen. För att stoppa ”männens rätt” att i grupp antasta och våldföra sig på kvinnor i anonymitetens dunkel måste vi agera med kraft för att Sverige ej skall riskera raskravaller som på andra håll i västvärlden.

De synpunkter som framförs av Karin Eriksson är väl avvägda och högst berättigade, och alla i vår kommun samt inte minst de till kommunen anlända människorna av olika nationaliteter måste betänka dessa. De som lärt svenska och kan läsa ledaren bör göra en översättning till de främmande språk som är aktuella. Vi har ju i kommunen människor i alla åldrar, som håller på att integreras, och för alla dessa som förstår vikten av att leva efter de lagar som gäller i vårt land är det högst angeläget att reagera och agera på ett optimalt sätt.

Det finns sannolikt grupper av yngre män med andra nationaliteter, som kan tillräckligt med svenska, men i gruppens skyddande anonymitet gör sig skyldiga till olika former av lagöverträdelser med övergrepp mot unga kvinnor på gatan och i skolan. Om äldre och insiktsfulla människor med samma nationalitet ingriper och kräver att de yngre uppför sig mot sina klasskamrater av motstående kön på ett sätt som kan betraktas som anständigt, får detta förhoppningsvis bättre effekt än när myndighetspersoner agerar. Förklara för de oförstående att deras syn och agerande kommer att gå ut över alla som har en främmande nationalitet och sökt sig från länder med omänskliga förhållanden till vårt land.

Det förekommer allt mer frekvent att de som ej respekterar lag och ordning hänförs till olika ”gäng”, vilket sannolikt är olyckligt då detta stämplar en grupp människor med en starkt nedvärderande attityd som väl knappast leder till något gott.

Betänk följande kategorier - invandrargäng - ungdomsgäng - kriminella gäng och så vidare . Gängbildning av allehanda slag har fått en tveksam och mörk anstrykning på senare tid. I stället för gäng-begreppet skulle det kanske låta bättre med det mindre laddade grupp? Bara en tanke

Dock - naturligtvis måste en grupp av unga män med utländsk bakgrund, som gör sig skyldiga till sexuella övergrepp på kvinnor lagföras, varefter de skall utvisas från vårt land för all framtid, för att markera det ytterst allvarliga i situationen.

” J-G-E - lyssnande invånare som reagerar på de upprörda reaktionerna mot människor från främmande land som finns mitt ibland oss.”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.