18 jan 2016 17:10

18 jan 2016 17:10

Acceptera inte barnäktenskap

Ekot har talat med sex ankomstkommuner för ensamkommande barn. Kommunerna, belägna i storstadsområdena, meddelar att minst 70 av de asylsökande barn de sammanlagt tog emot under förra året var gifta. Fem av de sex kommunerna uppger att barn som fyllt 15 år och vill leva ihop med den som de är gifta med ofta får göra det, trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag.

Göteborgs kommun gör en annan bedömning. Enligt Therese Sammels, som där är ansvarig för mottagandet av ensamkommande barn, har man valt att separera alla under 18 år trots att de är gifta. Den som är under 18 år blir placerad på ett transitboende för barn och den som är vuxen tas om hand om av Migrationsverket. Stockholms socialtjänst hävdar att det inte är så enkelt att tvinga någon att byta boende. Men enligt Therese Sammels fungerar det bra i Göteborg och det uppstår inga större problem när de förklarar varför de gör på det sättet och att det är svensk lagstiftning som gäller.

Under Alliansregeringen skärptes lagstiftningen om barnäktenskap. Ribban för att erkänna äktenskap där en part är under 18 år höjdes, så att det numera måste finnas synnerliga skäl för att äktenskapet ska erkännas.

Men lagstiftningen följs inte. Stockholms socialtjänst säger att om barnet vill bo ihop med personen den är gift med är det svårt att agera.

Oavsett vad barnen säger måste svensk lag respekteras. Om lagstiftaren med tydlighet beslutat om en viss myndighetsålder och ålder för äktenskap ska den gälla även för dem som kommer hit från andra länder för att söka asyl. Barnäktenskapen rör sig enligt Ekot oftast om flickor mellan 15 och 17 år, men även om 13-och 14-åringar. Dessa flickor är ofta särskilt utsatta i sina hemländer och tvångsäktenskap bland minderåriga är inte ovanligt.

Barn som blivit bortgifta och dessutom befinner sig i ett främmande land med ett främmande språk är en utsatt grupp. Man kan inte förvänta sig att dessa flickor vågar berätta för svenska myndigheter om vad som hänt. Det bör därför inte en flicka avgöra om hon ska bo med den make hon blivit bortgift med, eller välja ett annat boende.

Genom att placera unga flickor med personen de ingått äktenskap med agerar socialtjänsten som om äktenskapen godkänns. När det gäller boende, skola och hjälp från det offentliga ska den som kommer till Sverige och är under 18 år behandlas som ett barn. Enbart vid särskilda skäl får ensamkommande ungdomar om 16-17 år bo i eget boende. Det är därför märkligt att bortgifta flickor enligt socialtjänsten behandlas som vuxna som får besluta själv om sitt boende.

Liberalernas partiledare Jan Björklund kräver att regeringen tillsätter en ”haverikommission” som utreder socialtjänstens agerande. Man kan redan nu gissa vad kommissionen skulle komma fram till. Socialtjänsten behöver följa redan gällande lagar och regler, och ta ansvar för en väldigt utsatt grupp asylsökande, unga flickor.

Anna Sandström

Ekot har talat med sex ankomstkommuner för ensamkommande barn. Kommunerna, belägna i storstadsområdena, meddelar att minst 70 av de asylsökande barn de sammanlagt tog emot under förra året var gifta. Fem av de sex kommunerna uppger att barn som fyllt 15 år och vill leva ihop med den som de är gifta med ofta får göra det, trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag.

Göteborgs kommun gör en annan bedömning. Enligt Therese Sammels, som där är ansvarig för mottagandet av ensamkommande barn, har man valt att separera alla under 18 år trots att de är gifta. Den som är under 18 år blir placerad på ett transitboende för barn och den som är vuxen tas om hand om av Migrationsverket. Stockholms socialtjänst hävdar att det inte är så enkelt att tvinga någon att byta boende. Men enligt Therese Sammels fungerar det bra i Göteborg och det uppstår inga större problem när de förklarar varför de gör på det sättet och att det är svensk lagstiftning som gäller.

Under Alliansregeringen skärptes lagstiftningen om barnäktenskap. Ribban för att erkänna äktenskap där en part är under 18 år höjdes, så att det numera måste finnas synnerliga skäl för att äktenskapet ska erkännas.

Men lagstiftningen följs inte. Stockholms socialtjänst säger att om barnet vill bo ihop med personen den är gift med är det svårt att agera.

Oavsett vad barnen säger måste svensk lag respekteras. Om lagstiftaren med tydlighet beslutat om en viss myndighetsålder och ålder för äktenskap ska den gälla även för dem som kommer hit från andra länder för att söka asyl. Barnäktenskapen rör sig enligt Ekot oftast om flickor mellan 15 och 17 år, men även om 13-och 14-åringar. Dessa flickor är ofta särskilt utsatta i sina hemländer och tvångsäktenskap bland minderåriga är inte ovanligt.

Barn som blivit bortgifta och dessutom befinner sig i ett främmande land med ett främmande språk är en utsatt grupp. Man kan inte förvänta sig att dessa flickor vågar berätta för svenska myndigheter om vad som hänt. Det bör därför inte en flicka avgöra om hon ska bo med den make hon blivit bortgift med, eller välja ett annat boende.

Genom att placera unga flickor med personen de ingått äktenskap med agerar socialtjänsten som om äktenskapen godkänns. När det gäller boende, skola och hjälp från det offentliga ska den som kommer till Sverige och är under 18 år behandlas som ett barn. Enbart vid särskilda skäl får ensamkommande ungdomar om 16-17 år bo i eget boende. Det är därför märkligt att bortgifta flickor enligt socialtjänsten behandlas som vuxna som får besluta själv om sitt boende.

Liberalernas partiledare Jan Björklund kräver att regeringen tillsätter en ”haverikommission” som utreder socialtjänstens agerande. Man kan redan nu gissa vad kommissionen skulle komma fram till. Socialtjänsten behöver följa redan gällande lagar och regler, och ta ansvar för en väldigt utsatt grupp asylsökande, unga flickor.

Anna Sandström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.