13 jan 2016 16:40

13 jan 2016 16:40

Ta emot fler flickor

INSÄNDARE: Flyktingmottagning

I dagen MT (12/1) läser jag Anna Sandströms (SNB) ledare Det är inte synd om polisen. Detta apropå gruppövergrepp på kvinnor i Köln, Stockholm , Kalmar, Karlstad och så vidare

Jag instämmer i Sandströms slutsats: Genom att polisen inte rapporterat om brotten har flickorna förminskats. Skälen till tafsningarna torde vara att invandrade män är uppfostrade i för oss ålderdomliga patriarkat. Kvinnor som är ute själva, som till och med visar naken hud! De är lovligt byte. Slampor utan moral!

Grundfelet tror jag är det stora mansöverskottet bland nyinflyttade. Bland dem är 37% kvinnor, bland ensamkommande barn färre än 15%. A Cwejman i GP påstår till och med att det för 1 ensamstående flicka kommer 11,4 pojkar!

Låt oss importera 300 000 kvinnor/flickor från flyktinglägren runt Syrien! Så många fler män har det kommit de senaste åren (en grov kalkyl). En könsbalans är alltid önskvärd. Efter andra världskriget hade vi stor obalans i Europa. Då flest kvinnor. I Kiev till exempel 1 man på 7 kvinnor. Men ett mansöverskott är betydligt farligare. Då kommer fördomar och främlingshat att blomma ut än mer än i dag.

I flyktinglägren finns de allra svagaste eller mest utsatta det vill säga föräldralösa barn och ensamstående mammor. Det är just dom, med stark betoning på flickor, som vi bör erbjuda visum och resa till Sverige! För den nödvändiga balansens skull!

Tycker Sven karlén Ekeskog

Jag instämmer i Sandströms slutsats: Genom att polisen inte rapporterat om brotten har flickorna förminskats. Skälen till tafsningarna torde vara att invandrade män är uppfostrade i för oss ålderdomliga patriarkat. Kvinnor som är ute själva, som till och med visar naken hud! De är lovligt byte. Slampor utan moral!

Grundfelet tror jag är det stora mansöverskottet bland nyinflyttade. Bland dem är 37% kvinnor, bland ensamkommande barn färre än 15%. A Cwejman i GP påstår till och med att det för 1 ensamstående flicka kommer 11,4 pojkar!

Låt oss importera 300 000 kvinnor/flickor från flyktinglägren runt Syrien! Så många fler män har det kommit de senaste åren (en grov kalkyl). En könsbalans är alltid önskvärd. Efter andra världskriget hade vi stor obalans i Europa. Då flest kvinnor. I Kiev till exempel 1 man på 7 kvinnor. Men ett mansöverskott är betydligt farligare. Då kommer fördomar och främlingshat att blomma ut än mer än i dag.

I flyktinglägren finns de allra svagaste eller mest utsatta det vill säga föräldralösa barn och ensamstående mammor. Det är just dom, med stark betoning på flickor, som vi bör erbjuda visum och resa till Sverige! För den nödvändiga balansens skull!

Tycker Sven karlén Ekeskog

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.