07 jan 2016 15:57

07 jan 2016 15:57

Risk för halkolyckor

VINTER

Det går inte att ta sig fram på trottoarer utanför city om man är rädd om sin hälsa. Det är spårigt och isigt. Går det inte att skrapa rätt ytan och se till att det sandas!

Jag vet inte om det är fastighetsägare eller kommunen som inte sköter sitt, men jag är säker på att det blir många fallolyckor.

70+

 

Jag vet inte om det är fastighetsägare eller kommunen som inte sköter sitt, men jag är säker på att det blir många fallolyckor.

70+

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.