07 jan 2016 15:57

07 jan 2016 15:57

Inte förstått utvecklingen

INSÄNDARE: Politik

Replik. Svar till ”Humanisten” i MT den 6/1.

Signaturen är både döv och blind om man inte förstått utvecklingen av den politik som lett fram till minoritetsregeringens beslut om gränskontroller. ”Humanisten” döljer sig också försåtligt bakom detta ord för att ge ett sken av att vara, just det vara på humanisternas sida när det gäller flyktingpolitiken.

Till sist vore det klädsamt om signaturen ”Humanisten” i fortsättningen undertecknade med sitt namn för en seriös debatt.

Ingvar Larsson

Signaturen är både döv och blind om man inte förstått utvecklingen av den politik som lett fram till minoritetsregeringens beslut om gränskontroller. ”Humanisten” döljer sig också försåtligt bakom detta ord för att ge ett sken av att vara, just det vara på humanisternas sida när det gäller flyktingpolitiken.

Till sist vore det klädsamt om signaturen ”Humanisten” i fortsättningen undertecknade med sitt namn för en seriös debatt.

Ingvar Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.