05 jan 2016 09:29

05 jan 2016 09:29

Orimligt höga kostnader för flyktingboende

INSÄNDARE: Migrationsverket

Flyktingmottagandet i Sverige har blivit en mycket lönsam affär för de personer som har diverse utrymme lediga för att inhysa flyktingar. Senaste exemplet är Nordic Camping i Mariestad som i cirka 20 kvm stora campingstugor låter migrationsverket placerar flyktingar till en kostnad av 164 kr per person och dygn, trots att stugorna saknar vintervatten, toalett och tillagningskök.

Hur långt är migrationsverket berett att gå, när det gäller kostnader för boendet?

I stugorna finns det plats för 3-4 personer. Kommer även större hundkojor att bli acceptabla för uthyrning?

Som fastighetsägare i Mariestad, vore det för mig en dröm, om samma möjlighet fanns för vårt företag att ta ut lika höga priser per kvadratmeter, som migrationsverket betalar, Chansen för oss lär dock vara liten, eftersom vi inte har någon statlig myndighet som är beredd att skjuta till pengar (dvs svenska folkets skattepengar) som hjälp för våra hyresgästers boendekostnad.

Om man vill försöka hålla kostnaderna nere, kunde man låta flyktingarna städa i det egna boendet, i stället för anställd personal.

Fastighetsägare i Mariestad

Hur långt är migrationsverket berett att gå, när det gäller kostnader för boendet?

I stugorna finns det plats för 3-4 personer. Kommer även större hundkojor att bli acceptabla för uthyrning?

Som fastighetsägare i Mariestad, vore det för mig en dröm, om samma möjlighet fanns för vårt företag att ta ut lika höga priser per kvadratmeter, som migrationsverket betalar, Chansen för oss lär dock vara liten, eftersom vi inte har någon statlig myndighet som är beredd att skjuta till pengar (dvs svenska folkets skattepengar) som hjälp för våra hyresgästers boendekostnad.

Om man vill försöka hålla kostnaderna nere, kunde man låta flyktingarna städa i det egna boendet, i stället för anställd personal.

Fastighetsägare i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.